Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

Będusza nie będzie

Tomasz Urbański | 2018-07-15 12:20

4 lipca zakończył się elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myszkowskiego. Do ZS nr 2 im. H. Kołłątaja (Będusz) chęć nauki zgłosiło 9 gimnazjalistów, z tego tylko 4 wskazało Będusz jako „szkołę pierwszego wyboru”. Zarząd Powiatu zdecydował o nietworzeniu klasy dla… 4 max 9 uczniów. Dzięki decyzji Śląskiej Kurator Oświaty, która zablokowała likwidację szkoły, szkoła bez uczniów dalej zatrudnia 11 nauczycieli.

 

Do Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie zgłosiło się 145 kandydatów, dla których planuje się utworzyć 5 oddziałów

 

Do Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie zgłosiło się 145 uczniów do planowanych 5 oddziałów (w tym 4 oddziały w Technikum – 115 zgłoszonych kandydatów - oraz 1 oddział w Szkole Branżowej I stopnia – 30 zgłoszonych kandydatów).

 

Do Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie zgłosiło się 9 osób na kierunku Technik technologii żywności.

 

W Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach do naboru przystąpiło 87 uczniów (14 uczniów w liceum, 73 w technikum). W liceum planuje się utworzyć 1 oddział, natomiast w technikum 3 oddziały.

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaproponowane ilości oddziałów i uczniów w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół w Żarkach, natomiast podjął decyzję o nietworzeniu klasy pierwszej w Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie w zawodzie technik technologii żywności. Do szkoły zgłosiło się bowiem zbyt mało uczniów.

Minimalny poziom naboru do ZS nr 2 zadecydował więc o tym, że pierwsza klasa w tej szkole w roku szkolnym 2018/2019 nie powstanie. Chęć nauki w zawodzie technik technologii żywności zadeklarowało zaledwie 9 uczniów, ale tylko 4 z nich wskazało wyłącznie Technikum w ZS nr 2 jako szkołę pierwszego wyboru. W przypadku Zespołu Szkół nr 2 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na mniejszą ilość uczniów w planowanych oddziałach, a pomimo to placówce nie udało się zapewnić odpowiedniego naboru.

 

Wszystkie szkoły w powiecie myszkowskim dysponują wolnymi miejscami, uczniowie będą mogli w ramach uzupełniającej rekrutacji wybrać sobie inną szkołę w naszym powiecie. (JotM)


Komentarze