Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

CHCĄ SKORZYSTAĆ Z BONIFIKATY NA MIESZKANIA

Tomasz Urbański | 2017-09-25 12:20

(Poręba) 19 mieszkańców Poręby do 1 sierpnia tego roku złożyło wniosek o wykup mieszkania na bardzo korzystnych warunkach. Najemcy mogą skorzystać z przystępnej bonifikaty. Wszystko dzięki uchwale podjętej przez miejskich radnych. Poprzednio, aby uzyskać 30% bonifikaty najemca musiał legitymować się aż 30-letnim stażem zamieszkania. Obecnie taki staż pozwoli na uzyskanie 75% bonifikaty.

 

Przypomnijmy uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców została przyjęta jeszcze w ubiegłym roku. Wysokość rabatu jest uzależniona od czasu najmu. I tak, jeżeli umowa najmu trwa co najmniej 5 lat można liczyć na 50% bonifikaty. Za każdy zakończony rok trwania najmu powyżej 5 lat przysługuje dodatkowy 1% ulgi (jednak nie więcej niż 25% ceny lokalu). Przykładowo za 10 lat najmu mieszkaniec otrzymuje bonifikatę w wysokości 55%. Na tym nie koniec bonifikaty przy sprzedaży lokali wynoszą 20% ceny lokalu w razie równoczesnego wykupu w budynku przez najemców wszystkich samodzielnych lokali będących własnością gminy. Bonifikata obejmuje również udział w nabywanym gruncie. Maksymalna ulga wynosi 75%, licząc od wartości podanej w operacie szacunkowym.

 

WARTO PŁACIĆ CZYNSZ!

 

By skorzystać z bonifikaty, lokatorzy będą musieli spełnić jednak określone warunki. Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy w trybie bezprzetargowym ma najemca, który posiada umowę najmu zawartą na czas nieokreślony i nie zalega z zapłatą należności czynszowych oraz opłat związanych z funkcjonowaniem lokalu, do których regulowania jest zobowiązany w związku z najmem.

 

Sprzedaż lokalu w trybie bezprzetargowym może nastąpić na pisemny wniosek najemcy. Urzędników zapytaliśmy między innymi o to, jakie wpływy do budżetu odnotowało miasto z tytułu wykupu mieszkań komunalnych w ramach bonifikaty?

 

- Do dnia dzisiejszego na konto gminy nie wpłynęły żadne środki finansowe z tego tytułu. Planujemy jednak, że do końca roku wpływ do budżetu miasta będzie wynosił 339.000,00 zł, jeśli wszystkie osoby przystąpią do aktu notarialnego. W chwili obecnej w przygotowaniu jest 5 protokołów, co realnie przełoży się na kwotę 107.780,00 zł – poinformował 1 sierpnia Kamil Kowalik zastępca kierownika referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Porębie.

 

Niedawno na stronie magistratu pojawiło się zarządzenie burmistrza z 16 sierpnia z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. W wykazie tym znalazł się lokal przy ul. Chopina 7 o powierzchni 49,37 metrów kwadratowych. Jego cena wynosi 76 600 zł, a cena po bonifikacie zaledwie 26 810 zł. (mpp)Galeria zdjęć

Komentarze