Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

CHCĄ ZAMIENIĆ SIĘ GRUNTAMI. NA RAZIE GŁOS MAJĄ MIESZKAŃCY

Tomek | 2017-07-24 12:20

(Ogrodzieniec – Pilica) Od 3 do 24 kwietnia trwały konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic 13 działek rolnych leżących na terenie gminy Ogrodzieniec w obrębie wsi Giebło i włączenia ich do gminy Pilica. Natomiast mieszkańcy Ogrodzieńca swoje zdanie na ten temat w drodze konsultacji mogą wyrazić do 20 lipca. Zmiana o której mowa, ma poniekąd stanowić rekompensatę terenów dla gminy Pilica w związku z głośnym sporem gruntowym dotyczącym ul. Młodzieży w Gulzowie w gminie Ogrodzieniec, którym na wniosek mieszkańców wspomnianej ulicy zajmuje się obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

W Ogrodzieńcu i Pilicy nadal prowadzone są czynności związane ze zmianą granic administracyjnych obu gmin. Obecnie procedury dotyczą dwóch lokalizacji. Jedna związana jest z ul. Młodzieży w Gulzowie, która według map w połowie leży w gminie Ogrodzieniec, a w drugiej połowie już w gminie Pilica. Sporny teren to około 12 ha. Na obszarze tym znajduje się 10 domów oraz pola. Granica administracyjna podzieliła mieszkańców tylko na papierze, bo w codziennym życiu czują się oni jedną, bardzo zżytą ze sobą społecznością Gulzowa. Mimo sprzeciwu pilickiej Rady Miasta i Gminy, mieszkańcy Gulzowa wraz z władzami Ogrodzieńca zdecydowali się wystosować za pośrednictwem Wojewody Śląskiego wniosek o zmianę granic.

 

- Bezsprzecznym jest fakt występowania dużej uciążliwości dla mieszkańców w obecnym, nieuregulowanym stanie - zameldowanie w gminie Ogrodzieniec, położenie w gminie Pilica, a co za tym idzie brak pełnoprawnej przynależności do którejkolwiek z gmin - argumentowała w piśmie do wojewody celowość swojego wniosku gmina Ogrodzieniec.

 

14 lutego Wojewoda Śląski pozytywnie zaopiniował wspomniany wniosek, który następnie trafił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Teraz od Rady Ministrów zależeć będzie czy po przeszło 50 latach 10 rodzin, które zameldowane są przy ul. Młodzieży w Gulzowie w gminie Ogrodzieniec, będzie mogło korzystać w pełni ze swoich praw. To jednak nie koniec proponowanych zmian. W trakcie rozmów włodarzy Ogrodzieńca i Pilicy z wojewodą, okazało się, że sprawę można było rozwiązać już dawno temu, dokonując zamiany gruntów, ponieważ kilkoro mieszkańców Pilicy posiada grunty rolne leżące w granicach administracyjnych gminy Ogrodzieniec.

 

- Pan wojewoda stwierdził, że sytuacja jest trudna zarówno dla gminy Ogrodzieniec, dla mieszkańców, jak i dla mieszkańców gminy Pilica. Jedni mieliby stracić, drudzy zyskać. Dlatego też wojewoda zaproponował, żeby poszukać jakiegoś alternatywnego rozwiązania, które zaspokajałoby zarówno oczekiwania mieszkańców Gulzowa, ale również satysfakcjonowałoby mieszkańców gminy Pilica. W wyniku tej rozmowy zrodził się pomysł, aby gmina Ogrodzieniec i gmina Pilica złożyły wspólny wniosek o zamianę gruntów – mówiła nam na początku roku sekretarz gminy Pilica Anna Kulczak.

 

W związku z tym już w kwietniu w Pilicy ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic poprzez włączenie do gminy działek nr 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, położonych na terenie gminy Ogrodzieniec obręb Giebło. W konsultacjach udział wzięło 41 mieszkańców i wszyscy wypowiedzieli się za zmianą granic i włączeniem do gminy Pilica działek o łącznej pow. ok. 16 ha. Kolejny krok w tej sprawie należał do gminy Ogrodzieniec, która 29 czerwca ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące odłączenia wspomnianych działek od gminy Ogrodzieniec i włączenia ich do sąsiedniej gminy Pilica. Konsultacje potrwają do 20 lipca. (JB)Galeria zdjęć

Komentarze