Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

Jan Zamora w czwartek zostanie radnym

Jaroslaw Mazanek | 2018-03-27 19:33

(Zawiercie) W czwartek 29 marca podczas obrad Rady Powiatu Zawierciańskiego Jan Zamora złoży ślubowanie i obejmie mandat radnego powiatowego za Zbigniewa Roka, który zrezygnował z mandatu, tłumacząc swoją decyzję obowiązkami zawodowymi, które coraz trudniej mu godzić ze sprawowaniem mandatu. Zbigniew Rok  od ponad roku rozwija przychodnię (NZOZ) Endoscopica, która oprócz usług medycznych komercyjnych, w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyciągnęła w krótkim czasie kilka tysięcy pacjentów. Jan Zamora, który teraz obejmie mandat za Roka zapowiada, że do obecnie rządzących powiatem będzie miał wiele pytań.

Zamora który będąc radnym powiatowym w poprzedniej kadencji był (oprócz Zbigniewa Roka) jednym z najbardziej bezkompromisowym tropicielem afer w zawierciańskich elitach władzy, rządów NAW (Niezależna Alternatywa Wyborcza) której wpływy, choć od 3 lat dużo słabsze, to ciągle jej główny szef były prezydent i starosta Ryszard Mach zasiada w Radzie Powiatu Zawierciańskiego. Mach to główny oskarżony w procesie karnym tzw. „zawierciańskiej afery korupcyjnej”. Proces ten toczący się przed Sądem Rejonowym w Myszkowie dobiega końca, na kwiecień zapowiedziane są mowy końcowe obrońcy i prokuratury. Pikanterii relacji Mach-Zamora dodaje fakt, że ten pierwszy jednocześnie wytoczył Janowi Zamorze proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Chodzi o wypowiedzi Jana Zamory (również dla Kuriera Zawierciańskiego) w których mówił, że za zniszczeniem sklepu, prowadzonym przez jego żonę, stoi układ Mach- prezes SM Zawiercie, układ „polityczny”. Prezes SM Zawiercie Stanisław Sokół był kandydatem z NAW na radnego; zdobył mandat, ale nie złożył ślubowania. Zarządzana przez niego spółdzielnia wypowiedziała umowę dzierżawy sklepu prowadzonego przez żonę Jana Zamory. Będący wtedy Prezydentem Zawiercia Ryszard Mach z kolei wynajął biznesmenowi z Poręby ogólnodostępny plac przed sklepem „Kmicic” na prowadzenie tam parkingu strzeżonego. Dziwna umowa „wypłynęła” po kilku miesiącach od jej podpisania, gdy przedsiębiorca ogrodził plac. Hulały po nim śmieci, ustawiony 3 lata temu  tymczasowy płot nawet się przewrócił, stwarzając realne zagrożenie dla pieszych. Sklep Kmicic prowadzony przez żonę radnego rzeczywiście upadł, a rzekomy „parking strzeżony” nigdy nie powstał.

Gdy rozeszła się wiadomość, że radny Zbigniew Rok rezygnuje z mandatu na rzecz Jana Zamory czas kiedy ten drugi mógł objąć mandat zdawał się przedłużać. Spytaliśmy więc Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego Jarosława Kleszczewskiego, kiedy Jan Zamora będzie mógł złożyć ślubowanie:

-„W nawiązaniu do e-maila z dnia 16 marca br. z polecenia Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosława Kleszczewskiego Biuro Rady Powiatu wyjaśnia, co następuje: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o wygaśnięciu mandatu radnego Zbigniewa Roka zostało wydane w dniu 22 lutego 2018 roku i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 23 lutego 2018 roku (poz.1144). Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu wyborczego od postanowienia o wygaśnięciu mandatu przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, stąd postanowienie o uzupełnieniu składy Rady Powiatu nie mogło być wydane przed upływem tego terminu. Zainteresowany Zbigniew Rok odebrał postanowienie w dniu 1 marca 2018 roku. W tym samym dniu Jan Zamora złożył pisemne oświadczenie o przyjęciu mandatu radnego powiatu zawierciańskiego, które zostało wysłane do Komisarza Wyborczego w Częstochowie (data wpływu do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie w dniu 2 marca 2018 roku).
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Zawierciańskiego i wstąpienia Jana Zamory w miejsce radnego Zbigniewa Roka zostało wydane w dniu 19 marca br. i w tym samym dniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 1724). Do chwili obecnej nie doręczono do Biura Rady Powiatu oryginału postanowienia dla Przewodniczącego Rady Powiatu i Jana Zamory.
W związku z pozyskaniem informacji o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu składu Rady Powiatu, na L sesji w dniu 29 marca br. planowane jest złożenie ślubowanie przez Jana Zamorę przed formalnym objęciem mandatu radnego. Akt ten został ujęty w pkt 2 porządku obrad sesji. Powyższe informacje zostały przekazane Janowi Zamorze w dniu wczorajszym, tj. 19 marca br. Pracownicy KBW Delegatura w Częstochowy zobowiązali się do dostarczenia oryginałów dokumentów przed wskazanym wyżej terminem sesji.” odpowiedziała Kierownik Biura Rady Powiatu Anna Bryła.

W czwartek 29 marca Jan Zamora zostanie więc radnym Rady Powiatu Zawierciańskiego, na pół roku. Jak sam zapowiada, będzie to w jego wykonaniu pracowite pół roku… Zamora zapowiedział również, że nie wyklucza startu w wyborach samorządowych o fotel Prezydenta Miasta Zawiercie.

Jarosław MazanekGaleria zdjęć

Komentarze