Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

KIEDY WOJEWODA ROZWIĄŻE RADĘ POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO?

Tomasz Urbański | 2019-06-05 12:20

(Zawiercie) Dwa tygodnie temu, dokładnie 15 maja redakcja Kuriera Zawierciańskiego powiadomiła Wojewodę Śląskiego o tym, że wobec rażącego naruszenia prawa, rozwiązaniu ulega Rada Powiatu Zawierciańskiego. Do wojewody należy potwierdzenie naszego zarzutu w formie wydania Obwieszczenia o rozwiązaniu Rady Powiatu Zawierciańskiego z mocy prawa. Publikujemy wzór, wystarczy podmienić nazwę powiatu i nazwisko wojewody. Sytuacja w Zawierciu jest bowiem identyczna jak w powiecie końskim, gdzie Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek 20 marca 2019 rozwiązała Radę Powiatu w Końskich: „Z dniem 26 stycznia 2019, to jest z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia przez właściwy organ wyborczy wyników wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego (…) Rada Powiatu w Końskich uległa rozwiązaniu z mocy prawa, na skutek niedokonania wyboru zarządu w tym terminie”.


 

Przypomnijmy: Rada Powiatu Zawierciańskiego 22 XI 2018 wybrała tylko 4 z pięciu członków Zarządu Powiatu: starostę, wicestarostę i dwóch członków zarządu. Piąty, brakujący został wybrany dopiero 31. stycznia 2019. Kiedy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ukazało się obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach o wynikach wyborów do rad NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO? 25 X 2018. Dokładnie takie, w tym samym dniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego, które przywołuje tamtejsza wojewoda jako termin wiążący Radę Powiatu w Końskich. Termin, którego tamtejsi radni nie dotrzymali. Skutek: Premier RP Mateusz Morawiecki na 16 czerwca 2019 ogłosił termin przedterminowych wyborów dla powiatu w Końskich.


 

Można zrozumieć, że Wojewoda Śląski po zawiadomieniu Kuriera Zawierciańskiego musiał sprawdzić fakty, upewnić się czy podawane przez nas daty i uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego są zgodne z tym co piszemy. Ale minęły już 2 tygodnie, jesteśmy po wyborach do Parlamentu Europejskiego, politycy i urzędnicy wracają do normalnej pracy. Dwa tygodnie to wydaje się wystarczająco dużo czasu, aby służby wojewody sprawdziły terminy i treść 2 uchwał. Bo kiedy ukazało się obwieszczenie o wyniku wyborów do rad na terenie województwa śląskiego da się sprawdzić w 5 minut.


 

Przedłużanie się sytuacji, że w Starostwie Powiatowym w Zawierciu działa zarząd, który nie został powołany zgodnie z prawem skutkuje -wg wielu opinii- możliwością podważenia wielu uchwał, które ten zarząd podjął. Wystarczy, że ktoś mający interes prawny, ktoś kogo bezpośrednio dotyczy konkretna decyzja tego zarządu, złoży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek o stwierdzenie jej nieważności, ma wielkie szanse na wygraną. Im więcej takich przypadków, tym większy bałagan. Dlatego Wojewoda Świętokrzyska szybko, bo już 20 marca rozwiązała radę, rozwiązując problem. Premier wyznaczył osobę pełniącą obowiązki Starosty Powiatu Koneckiego i wspomniany wyżej termin wyborów przedterminowych.


 

Kiedy u nas, panie Wojewodo Śląski? Pytanie jest o tyle ważne, że obecnie działający starosta Gabriel Dors próbuje zagłaskać rzeczywistość wypowiadając się, że sytuacja w Radzie Powiatu Zawierciańskiego to „inny przypadek”, że „zmieścili się w ostatnim dniu”. Nie zmieściliście się, i nie o dzień, tylko całe 6 dni.


 

Jarosław Mazanek


 Galeria zdjęć

Komentarze