Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

KOŁODZIEJCZYK PONOWNIE PRZEWODNICZĄCĄ KOZIEGŁOWSKIEJ RADY

Tomasz Urbański | 2018-11-04 12:20

(Koziegłowy) Czesław Chwist, radny senior otworzył pierwszą sesję nowej kadencji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Podczas obrad, które odbyły się 22 listopada radni oraz burmistrz Jacek Ślęczka złożyli ślubowanie.


 

Na początku sesji, z rąk Kazimierza Chermanowskiego, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze. Później przyszedł czas na ślubowanie, zarówno przez radnych jak i burmistrza Jacka Ślęczkę. Następnym punktem obrad był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.


 

14 głosów poparcia, przy jednym wstrzymującym się uzyskała Joanna Kołodziejczyk, w głosowaniu na przewodniczącą Rady.


 

Wiceprzewodniczącym ponownie został Dariusz Stuła, na którego jego koledzy radni oddali 12 głosów oraz Damian Cesarz, który uzyskał poparcie od 13 osób. Na wiceprzewodniczącą kandydowała także Grażyna Sitek, ale otrzymała tylko 5 głosów.


 

Przypomnijmy, że radnymi kadencji 2018-2023 zostali wybrani również: Jadwiga Balińska (KW Stowarzyszenie dla Gminy Koziegłowy), Leonard Jagoda (KW Stowarzyszenie dla Gminy Koziegłowy), Marcin Będkowski (KW Stowarzyszenie dla Gminy Koziegłowy), Andrzej Szóstak (KW Stowarzyszenie dla Gminy Koziegłowy), Michał Kubalski (KWW Alternatywa dla Gminy Koziegłowy), Antoni Bielecki (KWW Alternatywa dla Gminy Koziegłowy), Tomasz Lebiocki (KWW Alternatywa dla Gminy Koziegłowy),Wojciech Chrapek (KWW Alternatywa dla Gminy Koziegłowy), Czesław Chwist (KWW Alternatywa dla Gminy Koziegłowy), Grażyna Sitek (KWW Przyszłość w Myszkowie),Rafał Zenderowski (KWW Rafał Zenderowski), Andrzej Okularczyk (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)


 

Gościem podczas sesji był Piotr Kołodziejczyk, który tego samego dnia, na porannych obradach Rady Powiatu Myszkowskiego został wybrany Starostą Myszkowskim. Kołodziejczyk zapewnił o chęci jak najlepszej współpracy z Gminą Koziegłowy. (ek, fot. UGiM Koziegłowy)Galeria zdjęć

Komentarze