Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

KONSULTACJE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Tomek | 2017-08-23 12:20

(Zawiercie) W lipcu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawierciu odbyło się spotkanie robocze, którego tematem były konsultacje dotyczące programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ich organizatorami są Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska. Oprócz przedstawicieli ministerstwa i gminy Zawiercie, w spotkaniu uczestniczyły również osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. W całym kraju organizowanych jest w sumie 16 spotkań regionalnych, podczas których środowiska osób niepełnosprawnych mogą wyrazić swoją opinię na temat zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

Spotkanie w Zawierciu odbyło się 13 lipca w Środowiskowym Domu Samopomocy. Udział w nim wzięli m.in. posłanka Maria Nowak, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Małgorzata Podgórska, Magdalena Szymańska i Daria Wojdak oraz pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Ewa Niewiara, Grzegorz Rak i Bogusława Kuczyńska. Władze Zawiercia reprezentował wiceprezydent Łukasz Konarski. W lipcowych konsultacjach uczestniczyli także Anna Kołodziejczyk (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu) i Marek Gwizdek (Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu). Nie zabrakło również przedstawicieli organizacji pozarządowych i ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne.

 

Spotkanie połączone było z warsztatami, podczas których oceniane były zmiany ustaw wdrażających program „Za życiem”. Marek Gwizdek przedstawił uczestnikom historię powstania, zasady funkcjonowania i perspektywy rozwoju zawierciańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy. Krótki program artystyczny przedstawiły również osoby niepełnosprawne. Wiceprezydent Łukasz Konarski przybliżył z kolei historię osiedla TAZ i projekt jego rewitalizacji. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z projektem realizowanym przez tutejszy MOPS, a polegający na teleopiece nad czterdziestoma podopiecznymi Ośrodka, w tym osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 

Eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przybliżyli rozwiązania zawarte w programie „Za życiem” i proponowane zmiany ustawowe. W ramach warsztatów uczestnicy spotkania wypracowali swoje pomysły dotyczące ustaw wprowadzających program. Zebrane wnioski mają zostać przekazane do dalszych konsultacji na poziomie ministerialnym. (es) Foto: JBGaleria zdjęć

Komentarze