Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

LEKARZE KRYTYKUJĄ DYREKTORA KACZMARKA

Tomasz | 2019-12-20 08:20

Tydzień temu w GM relacjonowaliśmy spotkanie radnych Rady Powiatu Myszkowskiego z dyrektorem SP ZOZ Dariuszem Kaczmarkiem. Spotkanie dotyczyło projektu programu naprawczego dla Szpitala Powiatowego, który od czasu gdy starostą jest Piotr Kołodziejczyk, a dyrektorem (czwartym, czy piątym od roku) Dariusz Kaczmarek, zadłuża się w astronomicznym tempie. Na spotkaniu 21 listopada dyrektor Kaczmarek krytykował pracę lekarzy oddziału chirurgii urazowej, nie wspominając nic o jakości pracy innych oddziałów. Urazówka była też wielokrotnie wymieniana jako przykład oddziału generującego straty, wykonującego wg dyrektora niezbyt ambitne zabiegi. Lekarze z oddziału, gdy dotarły do nich słowa dyrektora Kaczmarka, poczuli się obrażani, poprosili naszą redakcję o nagranie ze spotkania. I w odpowiedzi na słowa dyrektora przygotowali do radnych list. Poniżej prezentujemy jego treść w całości. Jak nam przekazano, lekarze z oddziału po słowach dyrektora zastanawiają się też nad krokami prawnymi, albo po prostu nad rezygnacją z pracy w szpitalu, w którym są obrażani przez dyrektora. (JotM)


 

Myszków dn.27.11.2019r.


 

Lekarze Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wyrażają zdecydowany sprzeciw w stosunku do postawy i opinii głoszonych przez Dyrektora Szpitala Dariusza Kaczmarka odnośnie lekarzy Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.


 

Opinia P. Dyrektora jest nieobiektywna, pełna uprzedzeń, prymitywnych porównań i nieprawdziwa. Ocena P. Dyrektora, iż w oddziale wykonywane są tylko drobne zabiegi jest dowodem, iż jest on niezorientowany a wszelkie jego działania zmierzają do likwidacji Oddziału.


 

W 2019 r. w miesiącach od stycznia do listopada wykonaliśmy:


 

- duże zabiegi w obrębie kończyn dolnych (operacyjne leczenie złamań przezkrętarzowych kości udowych, zespolenia szyjki kości udowej)- 60

- w obrębie podudzia- 40

- w obrębie stopy- 27

- artroskopia kolana- 49

- artroskopia barku- 2

- artroskopia stawu skokowego- 1


 

Wykonujemy również zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie dłoni i stóp, które ratują w późniejszym czasie prawidłowe funkcjonowanie kończyny pacjenta. Z wyliczeń wynika, iż:


 

- zabiegi w obrębie dłoni- 44

- w obrębie przedramienia- 7

- w obrębie łokcia- 10

- w obrębie ramienia- 9

- w obrębie obojczyka- 10


 

Wyliczenia te podparte są protokołami pooperacyjnymi.


 

Zaopatrzenia w Izbie Przyjęć- 688 pacjentów, najwięcej ze wszystkich dyżurujących w Oddziałach lekarzy.


 

P. Dyrektor użył sformułowania, że „Największym problemem Szpitala jest Oddziała Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej”. My uważamy, że największym problemem jest brak lekarza dyżurnego w Izbie Przyjęć i braki personalne w Oddziale Wewnętrznym.


 

Mimo obsady pracującej na niepełne etaty, czyli w sumie na 3 i ½ etatu przypadającego na Oddział, kontrakt jest realizowany w 100%.


 

Ci sami lekarze realizują również kontrakt ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Poradni), a po ich odejściu pozostanie jedynie P. Dr Ewa Jezierska-Bzowy, która nie posiada tytułu specjalisty i nie może samodzielnie pracować w poradni (nie może być wykazana jako jedyna do NFZ).


 

Niewłaściwa ocena procedur wykonywanych w Oddziale oraz powoływanie się na NIGDY NIE WYRAŻONĄ OPINIĘ Prof. Koczego- Konsultanta Wojewódzkiego do spraw Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej powoduje, że Oddział jest postrzegany przez społeczeństwo oraz radnych bardzo niekorzystnie.


 

W rozmowie telefonicznej z Prof. Koczym, Profesor kategorycznie zaprzeczył, że wyraził negatywną opinię na temat naszego Oddziału.


 

Uprzedzenia P. Kaczmarka co do funkcjonowania Oddziału znane są nam już od dłuższego czasu, dlatego uważamy, iż jego działania oraz jego doradców wprowadzają niepokój wśród personelu, zachwianie harmonii i negatywną atmosferę panującą w oddziale.


 

Skoro mowa, że wykonujemy świadczenia z zakresu Szpitala Powiatowego, a nawet jak to ujął P. Kaczmarek poniżej poziomu Szpitala Powiatowego, proszę wskazać inwestycje rozwojowe w sprzęt czy szkolenia jakie P. Dyrektor na poczet naszego leczenia zorganizował???


 

P. Kaczmarek życzy sobie abyśmy realizowali np. 5 zabiegów artroskopii dziennie, a my jesteśmy w posiadaniu obecnie 1 optyki artroskopowej niezbędnej do wykonania takich zabiegów. Dysponując 1 optyką, fizycznie możemy wykonać 1 zabieg dziennie- optyka po operacji wędruje do szpitala w Zawierciu do sterylizacji gazowej, a do nas trafia dnia następnego. Ale skąd o tym może wiedzieć P. Dyrektor teoretyk a nie praktyk.


 

Tłumacząc osobom nie związanym z medycyną zawodowo w naszej jednostce zaopatrujemy:


 

1. Skomplikowane złamania kości udowej u pacjentów często obciążonych innymi schorzeniami.


 

2. Złamania otwarte kości podudzia o skomplikowanym charakterze, używając nowoczesnych zespoleń śródszpikowych oraz stabilizatorów zewnętrznych.


 

3. Zaopatrujemy również wszelkiego rodzaju urazy zmiażdżeniowe i tkanek miękkich, które w późniejszym czasie wpływają na funkcjonowanie pacjentów.


 

4. Trafiają do nas pacjenci z wypadków komunikacyjnych, rolniczych, przemysłowych.


 

Dyr. Kaczmarek proponuje likwidację samodzielnie działającego Oddziału Chirurgii Urazowej i stworzenie 8 łóżkowego pododdziału na Chirurgii Ogólnej.


 

Zaopatrywanie pacjentów z takimi urazami w proponowanym pododdziale 8 łóżkowym będzie z pewnością niemożliwe.


 

Niemożliwe będzie też leczenie schorzeń ortopedycznych dysponując 8 łóżkami.


 

W chwili obecnej dysponujemy liczbą łóżek 21, a procent wykorzystania łóżek za 2018 r. to 53%, a w Oddziale Ginekologii- 39%, w Oddziale Chirurgii Ogólnej- 54%.


 

Z informacji jakie posiadamy planowane otwarcie Oddziału Intensywnej Terapii często również wymaga współdziałania lekarzy Urazowo-Ortopedycznych.


 

W zawiązku z powyższym stawiamy kilka pytań na które prosimy o odpowiedź:


 

Czy radni zapoznali się z opinią Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej dotyczącej połączenia oddziałów?


 

Czy przeniesienie Oddziału Chirurgii Urazowej do Zawiercia, a Oddziału Ginekologiczno-Położniczego do Myszkowa ułatwi dostęp do świadczeń medycznych???


 

Czy nie jest to ograniczenie dostępu do świadczeń???


 

Czy Szpital Zawiercie w ramach SOR zaopatrzy w sposób zadowalający i terminowy ponad 1000 pacjentów przyjmowanych w naszym ambulatorium Izby Przyjęć?


 

Skąd pewność, że lekarze ortopedzi Szpitala SP ZOZ zgodzą się na pracę w zmienionych warunkach, gdzie na Izbie Przyjęć będą mieli zaopatrywać nie tylko przypadki chirurgiczne ale także przypadki kardiologiczne, internistyczne, pediatryczne, a być może i ginekologiczne oraz realizować transport medyczny zgodnie z zakresem obowiązków lekarza IP.


 

Czy podniesie to standard opieki? Czy to tzw. wizytówka szpitala będzie lepsza?


 

Czy Państwo Radni życzyli by sobie aby lekarz ortopeda zajmował się przypadkiem spoza jego kompetencji?


 

Dlaczego P. Kaczmarek nie rozmawiał z lekarzami Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowej i nie wysłuchał argumentów?


 

Czy wszyscy wiedzą, iż po połączeniu oddziałów utracone zostaną miejsca akredytacyjne ds. szkolenia, co będzie skutkowało odejściem osób specjalizujących się czyli pozbycie się kolejnych lekarzy, którzy są na etacie?


 

Dlaczego w tym Oddziale większość zabiegów jest nieopłacalna?


 

P. Kaczmarek wylicza koszt 1 osobodnia na kwotę 789 zł, a my dysponujemy aktualnym cennikiem, w którym cena za 1 osobodzień to 377 zł. (Cennik do wglądu).


 

Oddział Chirurgii Urazowej w 2017 r. przyniósł stratę wg wyliczeń Dyrekcji 926 264 zł. W Chirurgii Ogólnej- 1 537 838 zł, w Oddziale Ginekologii i Położnictwa- 853 803 zł. W 2018 r. straty naszego Oddziału były znacznie mniejsze.


 

Szanowni Radni


 

Informujemy, że nie wyrażamy zgody na pracę w ramach dyżurów lekarskich jako lekarze Izby Przyjęć. Jesteśmy w pełni wykwalifikowanym zespołem specjalistów z II stopniem specjalizacji i sprowadzenie nas do roli tylko lekarza Izby Przyjęć nie jest brane przez nas pod uwagę.


 

Chcemy zapewnić, że jesteśmy gotowi do wykonywania procedury endoprotezoplastyki biodra i kolana przy współpracy z P. Prof. Bieleckim, co by na pewno podniosło prestiż, renomę oraz zwiększyłoby zakres wykonywanych procedur.


 

Zwracamy uwagę, iż endoprotezoplastyka była już podejmowana w tut. Oddziale z wykonaniem kilku zbiegów w latach ubiegłych, jednak z powodu braku akceptacji przez NFZ nie zostało to dalej kontynuowane.


 

Informujemy, iż obecnie wykonywane są zabiegi endoprotezy biodra połowicze jako leczenie pacjentów ze złamaniem szyjki kości udowej.


 

Wyrażamy chęć współpracy dla dobra pacjentów urazowych, których nie chcemy zostawić bez opieki, ale na warunkach akceptowanych przez obie strony.


 

lekarz medycyny Sławomir Cichoń Kierownik Oddziału, specjalista ortopedii i traumatologii

lekarz medycyny Sławomir Rychta, z-ca Kierownika Oddziału

lekarz medycyny Danuta Sokołowska specjalista ortopedii i traumatologii

lekarz medycyny Przemysław Czernek specjalista ortopedii i traumatologii

lekarz medycyny Tomasz Ostrowski

Od redakcji: w osobnym tekście w tym numerze pokazujemy, co zostało z planu naprawczego dyrektora Kaczmarka. Nawet radna Zdzisława Polak na koniec kolejnego spotkania 9 grudnia podsumowała dyrektora, że „nie stanął pan na wysokości zadania”. W kuluarach na temat efektów pracy dyrektora SP ZOZ mówiło się dużo ostrzej.


 


Komentarze