Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

ŁUKASIK DO RADY PORC ZASTĘPCĄ DYREKTORA

MyszPress | 2017-04-13 11:34

(Zawiercie) Rafał Porc zrezygnował z mandatu w Radzie Powiatu Zawierciańskiego. Zastąpi go Damian Łukasik, który 30 marca w czasie sesji złożył ślubowanie (w ostatnich wyborach samorządowych startował z tej samej listy, KKW SLD Lewica Razem) i zdobył 200 głosów. R. Porc nie wybiera się jednak daleko, bo zgodnie z naszymi wcześniejszymi przypuszczeniami został zastępcą dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.

 

R. Porc 16 marca przekazał przewodniczącemu Rady Powiatu (Jarosław Kleszczewski) kserokopię pisma, złożonego do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie zrzeczenia się mandatu. Przypomnijmy, w wyborach do Rady Powiatu Zawierciańskiego Rafał Porc w okręgu nr 2 uzyskał 315 głosów, startował z KKW SLD Lewica Razem. Zastąpił go Damian Łukasik, który w ostatnich wyborach samorządowych startował z tej samej listy i zdobył 200 głosów. Ten ostatni był między innymi kandydatem na fotel burmistrza Łaz w 2010 roku. Wtedy przegrał z obecnym burmistrzem Maciejem Kaczyńskim.

 

Rafał Porc do tej pory pełnił funkcję głównego specjalisty do spraw organizacyjno-administracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu. W powierzonych zadaniach ma między innymi obsługę zaopatrzenia i zamówień publicznych, jak również część zadań, które zostały na niego scedowane z zakresu obowiązków zastępcy dyrektora (między innymi sprawy gospodarczo-administracyjne i inwestycyjno –remontowe).

 

- Z powierzonych obowiązków pracownik ten wywiązuje się bez zastrzeżeń. Ma przygotowanie zawodowe i specjalizację w tym kierunku – powiedział nam jakiś czas temu Aleksander Jachimowski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.

 

W poprzedniej kadencji Rafał Porc pełnił funkcję wicestarosty. Stanowisko objął po Janie Greli (ten ostatni został odwołany 25 października 2012 roku). Kulisy tej sprawy opisywaliśmy w artykule http://www.kurierzawiercianski.pl/articles/2602.

 

21 marca zadzwoniliśmy do Rafała Porca, by zapytać o powody rezygnacji:

 

– Taką decyzję podjąłem już 2 lata temu. W połowie kadencji chciałem przekazać swój mandat panu Damianowi Łukasikowi, który na liście SLD przed dwoma laty miał drugi najlepszy wynik, a zajmował na niej dopiero piąte miejsce. Wniósł w kampanię sporo pracy i energii, więc uznałem, że tym wspólnym sukcesem należy się podzielić. Przez blisko 20 lat byłem radnym. Było dla mnie zaszczytem reprezentować mieszkańców gminy Łazy w Radzie Powiatu przez te wszystkie kadencje i pracować na ich rzecz – przekazał w rozmowie telefonicznej Rafał Porc.

 

Jeszcze jakiś czas temu dyrektor Jachimowski przyznał, że planowane są zmiany kadrowe w DPS. Stanowisko jego zastępcy było nieobsadzone od około 2 lat (osoba ta odeszła na emeryturę). Dyrektor wskazywał, że wakat na tym stanowisku powoduje potrzebę zatrudnienia. Wtedy konkretne nazwiska nie padały, ale wiadomo było, że w ramach awansu wewnętrznego przewidywane było zatrudnienie.

 

Jak wskazywaliśmy już wcześniej, to nie pierwsza rezygnacja w tej kadencji. Na samym początku radni powiatowi jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie rezygnacji radnego powiatowego Łukasza Konarskiego z funkcji członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Rezygnacja wiązała się z powołaniem Ł. Konarskiego na stanowisko wiceprezydenta Miasta Zawiercie. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Henryka Goncerza radną powiatową została z kolei Katarzyna Romańska-Bujak. H. Goncerz pełni obecnie funkcję dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

 

POŻEGNANIE Z RADĄ…

 

Skoro nowym radnym został Damian Łukasik radni przyjęli dwie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji, w których do tej pory zasiadał Rafał Porc (Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej).

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu pojawiła się informacja, że zastępcą dyrektora DPS jest Rafał Porc.

 

W czasie sesji głos zabrał starosta Krzysztof Wrona, który zasugerował, że wytrwałość, jak również osobowość R. Porca przyczyniły się do tego, że był on przez tak długo członkiem rady i wpływał na wszystko to, co się w powiecie działo.

 

- Było dla mnie wielką przyjemnością, zaszczytem i wyróżnieniem reprezentować mieszkańców gminy Łazy, zwłaszcza mieszkańców Niegowonic, Niegowoniczek na przestrzeni ostatnich pięciu kadencji. Było dla mnie wielką przyjemnością w tej kadencji móc współpracować z wami dla dobra społeczności powiatowej. W samorządzie w pojedynkę nie można nic, wspólnie można wiele. Chciałbym podziękować wszystkim przewodniczącym, którzy przez te lata prowadzili posiedzenia Rady Powiatu (Henrykowi Górnemu, Kamilowi Laberowi, Andrzejowi Daneckiemu, Adamowi Rozlachowi i Jarosławowi Kleszczewskiemu) – powiedział w czasie sesji Rafał Porc.

 

- Chciałbym podziękować wszystkim starostom, z którymi mogłem współpracować bliżej (Leszkowi Wojdasowi, Ryszardowi Machowi, Rafałowi Krupie, Krzysztofowi Wronie). Z Krzysztofem (Wroną – przyp. red.) rozpoczynaliśmy tę pierwszą kadencję w 1998 roku. Chciałbym też podziękować wszystkim dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu, szefom służb powiatowych. Chciałbym podziękować pracownikom starostwa powiatowego, z którymi dane mi było przez pewien czas współpracować. W tym miejscu nie sposób podziękować sekretarz powiatu i skarbnikom (Barbarze Baryle, Halinie Mackiewicz) – wymieniał Porc.

 

Podziękował także pracownicom z Biura Obsługi Rady (między innymi kierownik Annie Bryle).

 

– Szanowni Państwo. Nie chciałbym żeby to było pożegnanie. Zamykam pewien rozdział pracy samorządowej, ale zostaję tutaj wśród was. Dalej chciałbym pracować dla dobra tego powiatu. Pewnie jeszcze nie raz się spotkamy, będzie nam to dane. Życzę państwu dalszej spokojnej pracy, bo ten spokój jest bardzo ważny w samorządzie. Tobie Damian (tu zwrócił się do swojego następcy – przyp. red.) życzę kontynuacji tego skromnego dzieła, które rozpocząłem – mówił R. Porc, który dodał, że bardzo liczy na to, że w tej kadencji uda się zrealizować do końca przebudowę drogi Łazy-Niegowonice-Grabowa.

 

- To był wieki zaszczyt przez ostatnie 20 lat współpracować z wami w różnych formach. Dziękuję, do zobaczenia – zakończył.

 

Monika Polak-Pałęga

 Galeria zdjęć

Komentarze