Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

MAJ MIESIĄCEM STRAŻACKICH ŚWIĄT

Tomasz Urbański | 2018-06-05 12:20

(powiat myszkowski) Maj to tradycyjnie czas, w którym strażacy obchodzą swoje święta. Jest to okazja do uroczystych spotkań oraz prezentacji dokonań jednostek straży pożarnych, także tych ochotniczych. Druhowie biorą udział w uroczystych nabożeństwach czy w okolicznościowych, towarzyskich spotkaniach, bo strażacka brać to – choćby z racji specyfiki wykonywanych zadań – jedna wielka, darząca się zaufaniem rodzina. Także w powiecie myszkowskim nie zabrakło wydarzeń związanych ze strażackimi świętami.

 

W gminie Poraj Dzień Strażaka obchodzony jest wspólnie przez wszystkich druhów, a za jego przygotowanie odpowiada wyznaczona jednostka. W tym roku organizatorem gminnego święta była jednostka OSP w Żarkach Letnisku, dla której była to także okazja do uczczenia jubileuszu 65-lecia swego istnienia. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta, w intencji wszystkich druhów oraz ich rodzin. Następnie w asyście pocztów sztandarowych wystawionych przez jednostki OSP z Poraja, Choronia, Jastrzębia, Gęzyna, Kuźnicy Starej oraz samych gospodarzy, strażacy, zaproszeni przez nich goście i uczestnicy święta przemaszerowali na plac przed remizą w Żarkach Letnisku. Tam, doceniając trud i służbę w ratowaniu mienia i życia ludzkiego oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Poraj, wręczono medale i odznaczenia. Odznakę „Za Wysługę Lat” otrzymali: dh Jacek Pasternak, dh Norbert Krok (za 5 lat służby), dh Marta Janusiewicz, dh Błażej Janikowski, dh Stanisław Kaniewski (za 10 lat służby), dh Przemysław Sawicki, dh Bartosz Łągiewka, dh Piotr Chwastek, dh Krzysztof Imiołczyk (15 lat służby), dh Mariusz Karkocha (30 lat służby) oraz dh Jerzy Jarkiewicz (45 lat służby). Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano dh Marcin Ziębacza. Statuetki dla Najbardziej Zasłużonych Strażaków z poszczególnych jednostek trafiły do dh Przemysława Sawickiego (OSP Jastrząb), dh Tomasza Czerniaka (OSP Gęzyn), dh Artura Skorupy (OSP Kuźnica Stara), dh Adriana Gradonia (OSP Poraj), dh Lecha Pluty (OSP Choroń) i dh Mariana Słabosza (OSP Żarki Letnisko). Z okazji 65-lecia jednostki w Żarkach Letnisku przyznano także wyróżnienia dla jej strażaków seniorów. Otrzymali je dh Marianna Klimek, dh Teresa Kosmalska, dh Krystyna Pawliszyn, dh Zdzisława Lechowska, dh Zbigniew Wieczorek, dh Antoni Petryka, dh Piotr Pawliszyn oraz dh Henryk Kosmalski. W trakcie uroczystości wójt Łukasz Stachera wręczył także specjalne podziękowania dla wszystkich osób, które wspomagają jednostki OSP z terenu Gminy Poraj. Trafiły one m.in. do prezesa klubu „Honorowego Dawcy Krwi PCK Ochotnik” przy OSP Żarki Letnisko – dh Marcina Makucha oraz dyrektor Przedszkola i Żłobka w Żarkach Letnisku Joanny Sawickiej (w kierowanej przez nią placówce utworzono najmłodszą drużynę pożarniczą w województwie śląskim). Podziękowania otrzymali także Radni Gminy Poraj, Starostwo Powiatowe, Komenda PSP w Myszkowie, Zarząd Powiatowy OSP RP oraz Urząd Gminy Poraj.

 

Ostatnim, bardzo wyjątkowym odznaczeniem został uhonorowany wójt Łukasz Stachera. Z rąk Wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP RP Zdzisława Ucieklaka odebrał tytuł „Honorowego Strażaka Gminy Poraj”. Jak motywowano: „nagroda została przyznana wójtowi za wkład w rozwój jednostek OSP w Gminie Poraj, liczne inwestycje w bezpieczeństwo publiczne związane z ochroną przeciwpożarową, przeciwpowodziową i monitoringiem, a także wzorową współpracą z policją i państwową strażą pożarną”.

 

STRAŻACKA PIELGRZYMKA

 

Tradycyjnie jak co roku, z okazji dnia Świętego Floriana, liczne reprezentacje wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu myszkowskiego wraz ze swoimi rodzinami przybyły do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, na uroczystą pielgrzymkę. Wzięli w niej udział reprezentanci niemal 60 jednostek

 

W MYSZKOWIE UROCZYSTA ZMIANA SŁUŻBY

 

Strażacy pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie uczcili swoje doroczne święto tradycyjną, uroczystą zmianą służby. Jednym z jej obserwatorów był m.in. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, brygadier Arkadiusz Biskup. Wyróżniającym się strażakom wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nominacje na wyższe stopnie aspiranckie i podoficerskie oraz medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Swoim podwładnym i ich rodzinom życzenia złożył m.in. Komendant Powiatowy PSP, brygadier Sergiusz Wiśniewski. Dodajmy, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie strażacy pełnią służbę w systemie ośmiogodzinnym codziennym, oraz w systemie 24 godziny służby/ 48 godzin wolnych po służbie. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza podzielona jest na trzy zmiany. Codziennie strażacy kończący 24 godzinną służbę przekazują ją kolegom z następnej zmiany. Z okazji Dnia Strażaka ma ona bardziej uroczysty charakter. (rb)Galeria zdjęć

Komentarze