Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

Mariusz Rembak obejmuje urząd Wójta

Tomasz Urbański | 2018-11-29 12:20

(Niegowa) W południe 21 listopada obrady zaczęli nowo wybrani radni Rady Gminy Niegowa i wybrany wójt Mariusz Rembak. Gmina Niegowa to samorząd, gdzie zmiany w jej władzach są zdecydowanie najgłębsze. Sesję rozpoczął radny senior Ryszard Chalabowski. Nową Przewodniczącą Rady Gminy Niegowa została wybrana Zofia Kasznia, która jest jedyną kobietą w składzie rady obecnej kadencji.


 

Zanim możliwe było przejście do głosowań, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Czesław Świerczyński wręczył radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze. Kolejnym krokiem było złożenie ślubowania przez radnych i wójta Mariusza Rembaka.


 

Rada Gminy Niegowa w odróżnieniu do wielu samorządów, które na sesji inauguracyjnej ograniczają się zwykle do wyboru prezydium radny, postanowiła wybrać od razu składy komisji stałych. Komisja skrutacyjna w składzie: Andrzej Lesiak, Andrzej Maligłówka i Daniel Piedo miała więc dużo pracy.


 

Do chwili zamknięcia numeru wiadomo już było, że radny senior Ryszard Chalabowski został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.


 

Jarosław Mazanek


 Galeria zdjęć

Komentarze