Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

MIESZKAŃCY NARESZCIE MAJĄ CHODNIK

Tomasz Urbański | 2017-11-30 12:20

(Włodowice) Dobiegła końca budowa chodnika przy ul. Ogrodowej we Włodowicach. Mieszkańców na pewno ucieszy ta informacja – w tym miejscu przy wąskiej drodze piesi mogli korzystać jedynie z niewielkiego pobocza. Jak przekazują przedstawiciele gminy, inwestycja nie była łatwa do wykonania i wiązało się z nią wiele komplikacji.

 

Nowo wybudowany chodnik powstał przy zbiegu ulic Ogrodowej i Żareckiej. Dotychczas mieszkańcy mogli w tym miejscu poruszać się jedynie wąskim poboczem, co – nie da się ukryć – było niebezpieczne. Realizacja zakończonej właśnie inwestycji nie była tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Wybudowanie chodnika wiązało się z szeregiem innych działań, które należało podjąć, by zrealizować inwestycję.

 

- Pierwsze to uregulowanie stanu prawnego drogi, która była własnością Skarbu Państwa. Następnie rozmowy z właścicielami działki, którą później po podziale geodezyjnym i wycenie Starostwo Powiatowe w Zawierciu wykupiło. Problemem bardzo trudnym do pokonania okazała się przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej, biegnącej obecnie nad granicą chodnika. Liczne rozmowy i korespondencja z odpowiednią firmą dały jednak pozytywny efekt. W marcu br. słupy zostały przesunięte od krawędzi jezdni na tyle, aby można było bezkolizyjnie zmieścić tam chodnik – przekazują włodowiccy urzędnicy. Podkreślają oni również rolę Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Cezarego Barczyka, który jak informuje urząd we Włodowicach osobiście nadzorował przebieg prac. Prace związane z włodowicką inwestycją zostały pokryte ze środków Starostwa Powiatowego w Zawierciu. (es) Foto: UG WłodowiceGaleria zdjęć

Komentarze