Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

NA MICKIEWICZA NOGA Z GAZU

Tomasz Urbański | 2018-05-11 12:20

(Poraj) Na części ulicy Mickiewicza w Poraju (głównej arterii pomiędzy Porajem a Choroniem) obowiązuje od niedawna ograniczenie prędkości. Stało się tak po wniosku Andrzeja Bieńka, który wraz z częścią innych mieszkańców ulic Zielonej i Kolejowej, ze względów bezpieczeństwa zabiegał o zmniejszenie prędkości w okolicach przejazdu kolejowego. Choć nie wszystkim pomysł przypadł do gustu, to jednak Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, który administruje tą drogą powiatową, przychylił się do wniosku. Obecnie na tym odcinku można jechać z prędkością nie większą niż 40 kilometrów na godzinę.

 

Część mieszkańców ulic Kolejowej i Zielonej w Poraju obawiało się obowiązującej tam prędkości typowej dla terenów zabudowanych, czyli do 50 kilometrów na godzinę. Mieszkańcy obu ulic podnosili, że kierowcy przed przejazdem, zamiast zwalniać przyspieszali widząc otwarte rogatki, co stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa, gdyż nie obserwowali wówczas drogi, tylko starali się jak najszybciej pokonać torowisko. Widoczność, zdaniem wnioskujących, jest w rejonie przejazdu kolejowego ograniczona, a pojazdy chcące włączyć się w tym miejscu do ruchu miały utrudnione zadanie. Często dochodziło tu do kolizji. Grupa mieszkańców wystąpiła do Urzędu Gminy Poraj z wnioskiem o spowolnienie ruchu w rejonie przejazdu kolejowego do 30 kilometrów na godzinę. Urząd przychylając się do tej obywatelskiej inicjatywy, zwrócił się do administratora drogi – Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie - o rozpatrzenie takiej możliwości i zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 

Początkowo Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie informował, że „obowiązujące zasady ruchu drogowego oraz zagospodarowanie pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej, przy zachowaniu obowiązujących ograniczeń i warunków jazdy obowiązujących na terenach obszaru zabudowanego, nie stwarzają warunków do rozwijania nadmiernych prędkości ponad obowiązujące”, jednak po przeprowadzeniu wizji w terenie wyraził zgodę na ograniczenie na ulicy Mickiewicza prędkości do 40 kilometrów na godzinę, począwszy od skrzyżowania z ulicami Zieloną i Kolejową do skrzyżowania z ulicą Sadową dla obu kierunków. Informujące o tym znaki stanęły w połowie kwietnia. (rb)Galeria zdjęć

Komentarze