Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

NAZYWA LUDZI „BYDŁEM” AWANSOWAŁA DO SĄDU OKRĘGOWEGO

Tomasz Urbański | 2019-04-02 12:20

(Myszków, Częstochowa) Od 1 marca w sekcji rozwodowej Sądu Okręgowego w Częstochowie orzeka sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel z Sądu Rejonowego w Myszkowie. To niewątpliwy awans. Ale ciekawostką jest, że na to stanowisko zgłosiło się 8 sędziów. Kolegium Sądu Okręgowego tylko wobec jednego kandydata wydało opinię negatywną- wobec sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel. Jednak to właśnie ona przez Ministra Sprawiedliwości została delegowana do Sądu Okręgowego! Agnieszka Pieńkowska-Szekiel bywa nazywana „sędzią dobrej zmiany”, rok temu skrytykowała działalność Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, wystąpiła z niego. Niedługo później została wybrana Komisarzem Wyborczym w Częstochowie. To dodatkowe kilka tysięcy złotych pensji. Teraz awansuje kolejny raz, mimo negatywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego, Minister Sprawiedliwości to właśnie ją deleguje do SO w Częstochowie. Gazeta Myszkowska prześledziła aktywność internetową sędzi Pieńkowskiej. Osoby protestujące pod domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego nazywa „bydłem”. Inne jej wpisy wyraźnie pokazują jaki stosunek nowa sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie ma do sporej części społeczeństwa. Tej części, która nie popiera wielu zmian wprowadzanych przez rząd PiS-u.


 

Wpis o „bydle” to tylko jeden z wielu, które pokazują co sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel prywatnie myśli o sporej części Polaków. Tych, którzy nie pokochali „dobrej zmiany”. Dobrej zmiany, która z kolei ją tak chętnie nagradza awansami i stanowiskami.


 

W związku z awansem sędzi A. Pieńkowskiej-Szekiel do Sądu Okręgowego w Częstochowie prześledziliśmy jej wpisy internetowe na Facebooku. Z całą pewnością profil „Agnieszka Pieńkowska” to profil Sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel, która wdaje się często w dyskusje o czysto politycznym charakterze, używając niecenzuralnych słów. Przykłady:


 

Pod wpisem dotyczącym Donalda Tuska (cytat za niezalezna.pl, art.: „Ujawniamy! Donald Tusk miał odegrać kluczową rolę w puczu!)


 

„Agnieszka Pieńkowska” pisze, cytujemy: „okropne mordy”.I dalej, to również cytat: „Po co Tusk, lepszy jego szef-Angela”. „Przynajmniej nie są pachołkami Angeli”. Wpisy te wyraźnie pokazują, po której stronie sporu politycznego ustawia się sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel.


 

Kolejne ciekawe wpisy sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel pod cytatem dziennikarza Tomasza Lisa, 5.06.2016, cyt.: „a można Lisa wysłać na Kamczatkę?”. Inny jej rozmówca Ryszard Gomółka dodaje, cyt: „pasowałoby tego cwela”. Sędzia A. Pieńkowska-Szekiel wyraźnie podkręcona „jakością” rozmowy dodaje, cyt.”nie ma blisko?” (ta Kamczatka- w naszym domyśle). Kto ma kogo „głęboko w d...” i „wielkie G.”


 

Inny wpis, w dyskusji dot. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, cyt.: „Ludzie, wszystkie ekipy miały nas głęboko w d... patologia zaniedbań wobec ON rosła latami.” „Rząd PO dał wielkie g... matki protestujące w Sejmie dorwały Tuska, który zkichałby się żeby jak najszybciej dorwać się do żłobu w Brukseli” Wpis nie ostatni, ale jeden z ciekawszych. Jako komentarz w dyskusji na profilu FB TVN24 dot. demonstracji pod domem Jarosława Kaczyńskiego (skandowano wtedy hasła: 13 XII spałeś do południa; listopad 2015). Padają tam komentarze różnych osób, cyt. „Do czego to PO jest zdolne, przerażające”. Wpis swojego kolegi, który napisał, cyt.: „Złodzieje odcięci od robienia malwersacji na majątku państwowym”- to prawdopodobnie o demonstrantach, ludziach KOD itp., sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel komentuje:


 

„Marek, daj spokój, z bydłem rozmawiasz?”


 

Do Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie wysłaliśmy pytania, podając te przykłady wpisów internetowych sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel. Zapytaliśmy, czy takie wpisy w mediach społecznościowych nie naruszają zasad etyki sędziowskiej, wśród których już od 2015 roku wymieniane jest powstrzymywanie się lub ostrożne używanie mediów społecznościowych? Czy sprawa nie powinna być skierowana do oceny Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, dla oceny, czy sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel nie naruszyła zasad etyki sędziowskiej? Czy nazywanie kogokolwiek „bydłem” przez sędzię nie jest naruszeniem tych zasad?


 

Nasze pytania wysłaliśmy 13 marca. Odpowiedź była natychmiastowa. Już 15 marca Gazeta Myszkowska otrzymała odpowiedź Prezesa SO w Częstochowie sędziego Rafała Olszewskiego: „Pana pismo przesłane z 13.03.2019 zostało potraktowane jako skarga zawierająca wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej Pani Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel Sędziego Sądu Rejonowego w Myszkowie, została przekazana do dalszych czynności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie.”


 

To co najmniej trzecia, a nawet czwarta sprawa, kiedy postępowanie sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel bada Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego. W 2015 roku Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach uznał ją winną przewinienia dyscyplinarnego. Wtedy sędzia odmówiła podjęcia czynności służbowych w czasie, gdy miała dyżur. Zamiast na dyżurze, sędzia była na wycieczce. Sprawa ciągnęła się tak długo, że w końcu Sąd Najwyższy umorzył sprawę z powodu przedawnienia W roku 2018 gdy sędzia nie przyjęła mandatu za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego przy SO Częstochowa uznała, że brak podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Dlaczego? Uzasadnienie nie zostało nam ujawnione. Teraz Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego przy SO Cz-wa będzie musiała zająć się obraźliwymi wpisami sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel w internecie. Będzie musiała ocenić, czy wypada, aby Sędzia Rzeczypospolitej mówiła o jakiejś grupie społecznej „BYDŁO”.


 

Od kilku lat mieliśmy w Gazecie Myszkowskiej okazję opisywać orzeczenia sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel w sprawach rodzinnych. Zawsze były to historie bulwersujące. Teraz sędzia Pieńkowska będzie decydować o rozwodach, w sądzie wyższej instancji. Czy może liczyć na sprawiedliwe orzeczenie żona (lub mąż) np. ze znaczkiem KOD w klapie? Czy zwolennicy PiS-u w jej orzeczeniach nie będą faworyzowani? Albo, o zgrozo, sędzia wyczyta w internecie, że ktoś pozytywnie wypowiedział się o Donaldzie Tusku, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego? Nie jest tak, że sędzia nie może mieć poglądów politycznych. Może, ma też jak każdy obywatel prawo wyborcze, i przy wyborach kieruje się właśnie swoimi poglądami. Jednak sposób wypowiadania się sędzi Agnieszki Pieńkowskiej-Szekiel na tematy społeczne, polityczne, wyrażane słowa pod adresem konkretnych osób i grup urągają na pewno zwykłej przyzwoitości. Czy naruszają Kodeks Etyki Sędziowskiej? Zdecyduje „dobra zmiana” albo rzetelna ocena faktów.


 

Jarosław Mazanek


 Galeria zdjęć

Komentarze