Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

NIEGOWA: W TYM ROKU PONAD 9 MILIONÓW NA INWESTYCJE

Tomasz Urbański | 2018-02-03 12:20

(Niegowa) Na ostatnim posiedzeniu radnych gminy Niegowa w 2017 roku 11 głosami „za” przyjęli oni budżet na 2018 rok. Choć przedstawiony projekt budżetu poparła większość radnych, nie zabrakło krytycznych uwag. Negatywne opinie dotyczyły przede wszystkim małej – zdaniem niektórych radnych – liczby inwestycji w gminie.

 

Zanim radni głosowali nad budżetem, jego projekt został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Izba wydała pozytywną opinię na temat proponowanego budżetu.

 

W uchwalonym 28 grudnia ubiegłego roku budżecie Niegowy dochody wyniosły 31.467.524 zł, a łączna wysokość tegorocznych wydatków gminy to kwota 33.270.398 złotych. Deficyt budżetowy sięgający 1.802.874 złotych ma zostać pokryty z pożyczki (w kwocie 195.396 złotych) oraz kredytu (który ma wynieść 1.607.478 złotych).

 

Budżet gminy Niegowa zakłada przeznaczenie w sumie 9.306.215 złotych na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Kwota ta stanowi prawie 28% wszystkich wydatków.

 

Największe sumy zostaną przeznaczone m.in. na infrastrukturę wodociągową, przebudowę dróg gminnych, termomodernizację SP ZOZ, odnawialne źródła energii oraz termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie.

 

Blisko 340 tysięcy złotych wyniosą wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową. W 2018 roku zaplanowano m.in. przebudowę wodociągu w Bliżycach (etap II dla drogi wojewódzkiej) za kwotę niewiele ponad 239 tysięcy złotych oraz budowę wodociągu w Brzezinach (50 tysięcy złotych) i Niegowie (40 tysięcy złotych).

 

Zmodernizowane mają również zostać drogi gminne: Trzebniów-Brzeziny-Postaszowice (za kwotę 1.318.924 zł), Postaszowice-Mzurów (616.446 złotych) oraz gminne drogi wewnętrzne w Łutowcu (na ten cel w budżecie zaplanowano 245.000 złotych). Ponad 359 tysięcy złotych wynieść ma z kolei wykonanie dróg transportu rolnego w miejscowościach Zagórze i Tomiszowice – Antolka.

 

Spośród wydatków inwestycyjnych 4.748.200 złotych ma zostać przeznaczone na zadanie „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa”, który obejmuje m.in. instalację kolektorów słonecznych i układów fotowoltaicznych. Na budowę oświetlenia ulicznego gmina w tym roku przeznaczyć ma 50 tysięcy złotych, a wykonane zostanie ono w Brzezinach, Niegowie i Mzurowie.

 

Środki z budżetu przeznaczone zostaną również na termomodernizację dwóch budynków – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (586.940 złotych) oraz tutejszego ośrodka kultury (za kwotę 813.458 złotych).

 

KILKU RADNYCH SKRYTYKOWAŁO PROJEKT BUDŻETU

 

Budżet, choć przyjęty przez radę, spotkał się również z krytycznymi komentarzami. Na ostatnim posiedzeniu rady w 2017 roku, które odbyło się 28 grudnia głos w sprawie budżetu zabrali m.in. Andrzej Golibroda, Stanisław Mizgała, Ryszard Halabowski oraz Andrzej Pilis.

 

Radny Andrzej Golibroda przed głosowaniem nad projektem uchwały budżetowej podniósł kwestię współfinansowania remontów chodników położonych przy drogach powiatowych. Jak stwierdzał podczas grudniowych obrad, składał on do budżetu wniosek o wspólne – z powiatem – sfinansowanie takiej inwestycji, jednak nie znalazł się on w budżecie na 2018 rok. Z informacji, jakie radny miał otrzymać od jednego z powiatowych radnych wynika, że inwestycja nie dojdzie do skutku ze względu na to, że gmina Niegowa miała nie wyrazić chęci współfinansowania przedsięwzięcia. Wójt Dorota Hajto-Mazur w odpowiedzi udzielonej radnemu Golibrodzie przekonywała, że inicjatywa w zakresie współfinansowania inwestycji przy drogach powiatowych powinna leżeć po stronie starosty.

 

- Starosta do naszego budżetu nie wniósł takich propozycji w związku z czym nie zostały one uwzględnione też w uchwale budżetowej. Jednostką inicjującą powinno być starostwo, ponieważ to jego zadanie. Do naszego projektu budżetu takie propozycje nie wpłynęły. Wpłynęła z powiatu tylko jedna jedyna propozycja o pomoc finansową przy budowie chodnika w Moczydłach – również przy drodze powiatowej – mówiła Dorota Hajto-Mazur. Tegoroczny budżet Niegowy przewiduje przekazanie powiatowi 55 tysięcy złotych w ramach pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Moczydle.

 

Głos w dyskusji nad budżetem zabrał również Ryszard Halabowski. Zwrócił on uwagę na nieuwzględnienie kilku jego wniosków w tegorocznym budżecie. Radny stwierdził, że inwestycje są powielane. – To się robi kpina – podsumował krótko Ryszard Halabowski.

 

Z kolei Andrzej Pilis wspomniał o swoim wniosku dotyczącym utwardzenia drogi w Ogorzelniku, który miał złożyć już przed trzema laty, a – jak tłumaczył – do dzisiaj nic nie zostało tam zrobione. Zdaniem radnego inwestycje w zakresie modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych są wykonywane nierównomiernie – pomijają mieszkańców niektórych miejscowości. Ponadto radny poprosił podczas obrad 28 grudnia wójt Dorotę Hajto-Mazur o przedstawienie prezentacji ze szczegółowym wyliczeniem zaplanowanych na 2018 rok inwestycji, np. termomodernizacji GOK-u. Wójt odparła, że radny zgłasza takie prośby zdecydowanie za późno.

 

- (…) Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć i całość dokumentacji, to jest ona dostępna w urzędzie gminy i gdyby wykazał pan choć trochę zainteresowania, to mógł się pan skontaktować z pracownikiem merytorycznym i się z tymi projektami zapoznać – miał pan na to sporo czasu – powiedziała D. Hajto-Mazur.

 

Tegoroczny budżet gminy Niegowa został przyjęty przez tutejszych radnych przy 11 głosach „za”, 2 „przeciw” oraz 2 wstrzymujących się.

 

Edyta Superson

 Galeria zdjęć

Komentarze