Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

PLANUJĄ POWSTANIE PODODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO

Tomasz Urbański | 2018-10-27 12:20

(Zawiercie) 15 października w zawierciańskim szpitalu podpisana została bardzo ważna umowa. Dzięki niej polepszy się standard świadczonych w lecznicy usług. Zaplanowane zostały nie tylko prace remontowe, ale także zakup aparatury i sprzętu medycznego takiego jak mammograf czy rezonans magnetyczny. Planowane jest również utworzenie pododdziału kardiologicznego. To wszystko w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Z ogromnego dofinansowania mogą się także cieszyć władze Zawiercia. Gmina ta uzyskała aż ponad 10 milionów złotych na rewitalizację obszarów zdegradowanych! To ogromny sukces. Dofinansowanie zostało przyznane Zawierciu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


 

Jak podają władze szpitala wartość projektu to ponad 17 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniesie prawie 14,5 mln zł. Szpital będzie bogatszy o rezonans magnetyczny, nowoczesny mammograf, koło porodowe, ściankę RTG, nowe USG. Planowane jest również utworzenie pododdziału kardiologicznego.


 

- To co dzisiaj będziemy podpisywać to jest rewolucja dla naszego szpitala. To są rzeczy, które do tej pory były niedostępne, a dzięki temu projektowi (...) będziemy mieć między innymi rezonans magnetyczny. Wartość projektu budowlanego to ponad 5 milionów złotych i na realizację składa się remont oddziału chirurgii (wraz z wyposażeniem), bloku operacyjnego, oddziału kardiologicznego (jako pododdziału kardiologicznego przy oddziale wewnętrznym), całkowite przeniesienie oddziału ginekologii i noworodków, remont powierzchni pod rezonans, pod mammograf, pod sterylizację i pod rentgen - mówiła dyrektor szpitala Anna Pilarczyk-Sprycha.


 

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego Jarosław Kleszczewski: -Bardzo się cieszę, że jeszcze w tych ostatnich dniach obecnej kadencji samorządu Powiatu Zawierciańskiego udało się podpisać umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który Szpital Powiatowy w Zawierciu planuje zrealizować do końca 2019 roku. Wierzyłem, że uda się zrealizować ten projekt, ale nawet nie marzyłem o tym, że stanie się to tak szybko. Projekt opiewa na kwotę 17 mln złotych, z czego blisko 14,5 mln złotych stanowi pozyskane dofinansowanie. To ogromny sukces Szpitala Powiatowego, którego organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański. Wreszcie szpital zakupi m. in. rezonans magnetyczny oraz mammograf, których brak bardzo odczuwali mieszkańcy powiatu. Będą też środki na remonty kilku oddziałów, zakupiony zostanie nowy, specjalistyczny sprzęt. To dofinansowanie będzie miało ogromny wpływ na poprawę jakości świadczonych usług medycznych, a co za tym idzie- na zdrowie mieszkańców naszego powiatu oraz powiatów ościennych, bowiem warto wiedzieć, że Szpital Powiatowy w Zawierciu zabezpiecza potrzeby zdrowotne ponad 180 tys mieszkańców nie tylko Powiatu Zawierciańskiego, ale także powiatów ościennych.


 

JUŻ NIE BĘDZIE TRZEBA SZUKAĆ GDZIE INDZIEJ


 

Bardzo cieszy szczególnie rezonans magnetyczny. Dzisiaj pacjenci muszą jeździć karetą do Chorzowa albo Katowic. Chorzy, którzy mają skierowanie wybierają np. Sosnowiec lub Brudzowice.


 

- Bardzo ważne jest to, że będziemy mieli bardzo nowoczesny mammograf. (...) Pracujemy nad tym, aby pakiet onkologiczny działał u nas jak najlepiej i ten mammograf jest potrzebny do realizacji tego zadania - dodała dyrektor lecznicy.


 

PORODY W WANNIE I ELEKTRONICZNE SKARPETKI


 

Warto podkreślić, że szpital będzie miał nowoczesny oddział ginekologiczny i noworodkowy. - Pacjentki będą mogły rodzić w wannie, będą mogły rodzić na takim innowacyjnym kole. To są rzeczy, które są u nas, na naszym terenie, nawet w powiecie ościennym niedostępne - mówiła A. Pilarczyk-Sprycha.


 

Dziecko, które urodzi się na oddziale otrzyma skarpetkę elektroniczną i w ten sposób będą dokonywane wszystkie pomiary takie jak temperatura, cukier, czy waga. Skarpetka prześle informację do karty noworodka. Innowacje przewidziane zostały także dla niektórych nieco starszych pacjentów. Ci co prawda nie dostaną elektronicznych skarpet, ale elektroniczną opaskę.


 

- Na oddziale chirurgii i kardiologii pacjent będzie miał opaskę i będzie ona wskazywała, czy pacjent np. oddalił nam się (...). Będzie pokazywała wszystkie parametry waga, temperatura, ciśnienie, czy cukier - wymieniała Anna Pilarczyk- Sprycha.


 

Jeżeli chodzi o oddział chirurgii ogólnej wyposażenie i aparatura medyczna planowane do zakupu to między innymi łóżka, materace, aparat EKG, pompy infuzyjne, materace przeciwodleżynowe, kardiomonitor, ssak elektryczny, fotel do pobierania krwi, myjka dezynfekator, fiberobronchoskopy, zestawy komputerowe, drukarki.


 

Planowany jest również zakup wyposażenia na oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym (między innymi łóżka, łóżka intensywnej terapii, materace, szafki przyłóżkowe, materace przeciwodleżynowe, pompy infuzyjne, aparaty EKG, aparaty Holtera EKG, aparaty Holtera ciśnieniowe, ssaki elektryczne, defibrylatory z możliwością mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną, reduktory tlenowe, kardiomonitory z możliwością nieinwazyjnego rzutu serca, kardiostymulator serca, centrala do intensywnego nadzoru, zestaw do prób wysiłkowych, echokardiograf UKG i inne).


 

Oddział położniczo-ginekologiczny stanie się bogatszy między innymi o nowe łóżka, materace, myjkę dezynfekator, wózki siedzące, fotel ginekologiczno-zabiegowy, lampy operacyjne, leżankę zabiegową, fotel do pobierania krwi, wannę porodową (porody w wodzie), koło porodowe, system do monitorowania ciężarnych pacjentek.


 

Oddział noworodkowy otrzyma między innymi oksymetry, stanowiska do resuscytacji noworodka, promienniki ciepła ścienne, stanowisko do pielęgnacji noworodka, inkubatory zamknięte, stanowisko do wspomagania oddechu, pulsoksymetr stacjonarny, ssak elektryczny, pompy infuzyjne, lampy do fototerapii, lampę bakteriobójczą, kardiomonitor jezdny.


 

ODDZIAŁY ZOSTANĄ PRZENIESIONE


 

Blok operacyjny wzmocni się o czwartą salę operacyjną. Tam znajdą się niezbędne narzędzia do onkologii jak również bardzo dobre respiratory i inny wysokiej jakości sprzęt. Oddział noworodkowy zostanie przeniesiony w miejsce nieczynnego oddziału laryngologicznego. Odział ginekologiczny przeniesiony zostanie w miejsce oddziału okulistycznego. Remont i modernizację przejdą między innymi centralna sterylizatornia, zakład RTG, pracownia mammografii, pomieszczenia rezonansu magnetycznego, pododdziału kardiologicznego przy oddziale wewnętrznym (zostanie przeniesiony w miejsce oddziału ginekologicznego). Oddział okulistyczny będzie przeniesiony na oddział położniczy. Zadanie będzie się również wiązało z remontem i modernizacją oddziału chirurgii ogólnej.


 

- Chciałem pani dyrektor pogratulować tych trzech lat, bo szpital nieprawdopodobnie zmienił swoje oblicze, a teraz jak pani to nazywa rewolucją - pewnie tak jest. Właśnie dzięki takim osobom zmieniamy świat, zmieniamy rzeczywistość. Pokazujemy jak samorządowcy potrafią wpływać na życie ludzi. (...) Bardzo dziękuję za bardzo dobry projekt, bo tych projektów było co nie miara, ale ten był dobry, bardzo dobry. Co siódmy (zapewne chodziło o projekt - przyp. red.) dostał (dofinansowanie - przy. red.), czyli sześć na siedem nie dostało - mówił marszałek Wojciech Saługa.


 

W tak ważnej dla szpitala chwili nie mogło zabraknąć starosty Krzysztofa Wrony i członka zarządu powiatu Marii Milejskiej. Obecny był również radny wojewódzki Mirosław Mazur.


 

- Z wielką dumą możemy dziś powiedzieć (...), że nam się udało coś zrobić dla społeczności w tej najważniejszej części - powiedział Krzysztof Wrona.


 

Jak podkreślała Maria Milejska, cztery lata tej kadencji to wreszcie ustabilizowanie sytuacji szpitala. Udało się również zrealizować bardzo trudne zadanie, jakim było połączenie lecznictwa otwartego z lecznictwem zamkniętym.


 

Władze powiatu są szczególnie dumne z ustabilizowania sytuacji finansowej lecznicy. Szpital w Zawierciu ma się czym pochwalić w zakresie finansów, ponieważ rok 2017 zakończył się dodatnim ponad 4 milionowym wynikiem finansowym w przypadku tej placówki. Ogromne wsparcie lecznicy ofiarował w ostatnim czasie powiat. Starostwo Powiatowe w Zawierciu w latach 2015-2018 wsparło szpital kwotą 13 879 690,75 zł. Środki zostały przeznaczone na inwestycje związane z termomodernizacją, dotacją do projektów- windy, informatyzacją oraz zakupem aparatury medycznej. Nie tylko samorząd wspierał szpital. Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej przekazały szpitalowi sprzęt medyczny o wartości 625 114,00 zł. Ponadto Fundacja Ochrony Zdrowia z Dąbrowy Górniczej wsparła lecznicę kwotą 25 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu do Zakładu Rehabilitacji. Wiele nowego sprzętu w szpitalu pojawiło się również dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.


 

Umowa na ogromne dofinansowanie została podpisana przez Wojciecha Saługę (marszałka województwa śląskiego), Stanisława Dąbrowę (wicemarszałka województwa) oraz Annę Pilarczyk-Sprychę (dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu).


 

OGROMNY SUKCES ZAWIERCIA!


 

Jak poinformowało na swojej stronie Zawiercie, gmina ta uzyskała dofinansowanie unijne w kwocie ponad 10 milionów złotych na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Kwota dofinansowania stanowi aż 95% wartości wszystkich czterech projektów.


 

- Dofinansowanie zostało przyznane Zawierciu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na cztery projekty obejmują rewitalizację budynków na osiedlu TAZ oraz parków miejskich. Realizację projektów zaplanowano na 2019 rok. Pierwszy z projektów dotyczy przestrzeni w parku im. Adama Mickiewicza. W ramach projektu zaplanowano m. in: remont kręgu tanecznego, renowację konstrukcji i balustrad mostków, zieleni, wymianę nawierzchni chodników oraz toalety samoczyszczące. Całkowita wartość projektu wynosi 2.636.196,43 zł. Kolejny projekt dotyczy parku im. Tadeusza Kościuszki. Podobnie jak w parku im. A. Mickiewicza i tutaj zostaną poddane renowacji ławki, konstrukcje i balustrady mostków, zieleń, wymieniona zostanie nawierzchnia chodników, powstanie plac zabaw. Całkowita wartość projektu wynosi 1.508.429,69 zł. Dwa kolejne projekty obejmują modernizację zabytkowych budynków na Osiedlu TAZ. Pierwszy z nich znajduje się przy ul. Niedziałkowskiego 1 i przeznaczony zostanie na potrzeby świetlicy środowiskowej oraz na pozostałe cele społeczne, w drugim przy ul. Westerplatte 4 powstanie świetlica środowiskowa. Wartość obu projektów wynosi 6.558.162,85 zł. Celem wszystkich czterech projektów jest wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców na podobszarze rewitalizowanym osiedla Szymańskiego (w tym na obszarze TAZ) - można przeczytać na stronie www.zawiercie.eu w informacji autorstwa Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.


 

Monika Polak-Pałęga


 Galeria zdjęć

Komentarze