Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

POLICJANCI Z ZAWIERCIA UNIEWINNIENI

Tomasz | 2019-06-24 12:20

(Zawiercie, Katowice) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poinformowała o zakończeniu postępowań dyscyplinarnych wobec trzech funkcjonariuszy z Zawiercia. W maju Komendant Wojewódzki Policji wydał orzeczenia o ich uniewinnieniu. Sprawa związana jest z zatrzymaniem obywatela Austrii, który we wrześniu ubiegłego roku był sprawcą poważnego wypadku w Zawierciu.


 

O tej głośnej sprawie oraz szerokim poparciu dla zawierciańskich policjantów pisaliśmy w zeszłym miesiącu w artykule „Stoimy murem za komendantem” w nr 20 Kuriera Zawierciańskiego (17-23.05.2019r.).


 

Na początku września 2018 roku zawierciańscy policjanci zatrzymali Austriaka, który spowodował groźny wypadek samochodowy w Zawierciu. Prokuratura złożyła wniosek o jego warunkowe aresztowanie, które zostało odrzucone przez Sąd. Zatrzymany mężczyzna złożył zażalenie na zatrzymanie dokonane przez funkcjonariuszy z Zawiercia. Na początku listopada ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Zawierciu uznał, że było ono bezzasadne, nielegalne i nieprawidłowe. - Zgodnie ze standardową procedurą postanowienie sądu trafiło do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Kierownictwo śląskiej policji zwróciło się więc do Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu o przedstawienie stanowiska oraz informacje o podjętych w tej sprawie działaniach. Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że komendant w Zawierciu z własnej inicjatywy wszczął postępowanie wyjaśniające, choć uwzględnienie przez sąd zażalenia na zatrzymanie obywatela Austrii go do tego nie obligowało. Dodatkowo w przesłanym stanowisku komendant w Zawierciu podkreślił, że nie może zaakceptować stanowiska sądu. W tej sytuacji, postępowanie wyjaśniające w tej sprawie przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Zachodziła bowiem obawa braku obiektywizmu ze strony Komendanta Powiatowego Policji – czytamy w komunikacie Śląskiej Policji.


 

Jak informuje dalej KWP w Katowicach, w trakcie czynności wyjaśniających prowadzonych przez tutejszy wydział kadr, stwierdzono uchybienia proceduralne – Austriak miał nie zostać poinformowany o powodach, dla których został zatrzymany oraz przysługujących mu prawach. - Podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego stanowiło przypuszczenie popełnienia przez funkcjonariuszy przewinienia polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach uznając te uchybienia za czyn mniejszej wagi, zdecydowała się odstąpić od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy – relacjonuje Komenda Wojewódzka. Początkowo z zawierciańskimi policjantami miały zostać przeprowadzone jedynie rozmowy dyscyplinujące, ale ze względu na to, że nie zgodzili się oni z zarzucanymi im uchybieniami, wszczęto wobec nich postępowania dyscyplinarne. W ramach takiego postępowania, mundurowi mogli skorzystać z przysługujących im praw i obrony.


 

W drugiej połowie maja wszyscy trzej funkcjonariusze z zawierciańskiej jednostki zostali uniewinnieni. Komendant Wojewódzki w dniach 15, 21 oraz 28 maja wydał orzeczenia o ich uniewinnieniu.


 

Póki co nie wiadomo jeszcze co dalej z Komendantem Powiatowym Policji w Zawierciu. Wszczęto wobec niego procedurę odwoławczą, a postępowanie przejęła Komenda Główna Policji w Warszawie. Do składu tego numeru nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na pytania dotyczące Komendanta Powiatowego. (es)Galeria zdjęć

Komentarze