Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

PONAD PÓŁROCZNA PRZEBUDOWA ZAKOŃCZONA

Tomasz | 2019-11-22 08:20

(Niegowa) Zakończyła się przebudowa wodociągu w Sokolnikach. Prace związane z inwestycją prowadzone były ponad pół roku. Za niespełna 1,4 miliona złotych wykonano między innymi przyłącza wodociągowe, zamontowano hydranty podziemne, bloki oporowe i podporowe, zmodernizowano ujęcia i zbiornik wody, zamontowano również agregat prądotwórczy.


 

Jak informuje Urząd Gminy w Niegowie, przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w Sokolnikach (etap I Sokolniki – Bukowiec) to jedna z największych tegorocznych inwestycji w gminie. Prace prowadzone były od połowy lutego, a w połowie października nastąpił końcowy odbiór robót. Koszt przebudowy to dokładnie 1 377 600,00 zł. Niegowa otrzymała dofinansowanie na tę inwestycję. Dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pokryły ponad połowę wydatków (63,6%). Resztę dopłaciła gmina ze środków własnych.


 

Przebudowę wykonała Firma Projektowo – Budowlana „PION” S.C. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc. W ramach zakończonej inwestycji wykonano sieć wodociągową, przyłącza, przepięcia do wodociągu źródłowego, zamontowano hydranty podziemne, wykonano zasuwę odcinającą na hydrancie, zmodernizowano ujęcie oraz zbiornik wody. Ponadto wykonano roboty odtworzeniowe na trasie nowo wybudowanej sieci. (es) Foto: UG NiegowaGaleria zdjęć

Komentarze