Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

POWIAT CZEKAJĄ PRZEDTERMINOWE WYBORY!

Tomasz Urbański | 2019-05-31 12:20

(Zawiercie) Już w najbliższych dniach Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek może wydać zarządzenie o rozwiązaniu Rady Powiatu Zawierciańskiego. Taki może być skutek, a biorąc pod uwagę stan prawny, trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, zawiadomienia jakie redaktor naczelny Kuriera Zawierciańskiego wysłał do Wojewody Śląskiego 15 maja. Informujemy w zawiadomieniu, że Rada Powiatu Zawierciańskiego w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów (od 25 X 2018) nie wybrała Zarządu Powiatu w wymaganym Statutem Powiatu składzie 5-osobowym. A to skutkuje z mocy prawa rozwiązaniem Rady Powiatu i przedterminowymi wyborami! Identyczny przypadek ma właśnie miejsce w Powiecie Koneckim (woj. świętokrzyskie), gdzie Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek 20 marca opublikowała w Dzienniku Województwa obwieszczenie o rozwiązaniu Rady Powiatu Koneckiego. A Premier RP ogłosił na 16 czerwca przedterminowe wybory.


 

Do środy, 22 maja nie było reakcji Wojewody Śląskiego na nasze zawiadomienie. Możemy to zrozumieć, że służby wojewody muszą wiarygodność naszego zawiadomienia sprawdzić. Przeczytać uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego, może poradzić się u koleżanki w Kielcach, czy u Premiera. Ale Wojewoda Śląski, gdy potwierdzi nasze informacje ma obowiązek ogłosić wygaśnięcie mandatów radnych powiatu zawierciańskiego niezwłocznie. To o tyle ważne, że zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym, do czasu powołania nowego Zarządu Powiatu, działa stary. Niesie to ryzyko, czy wszystkie decyzje mające skutki prawne, wydane od 22 listopada 2018 (wybór 4 członków Zarządu Powiatu) do 31 stycznia 2019 (wybór piątego, brakującego członka) są w ogóle ważne? Wiele wskazuje na to, że nie.


 

Jak doszliśmy do wniosku, że będą przedterminowe wybory:


 

Redakcja Kuriera Zawierciańskiego prześledziła uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego dotyczące powołania Zarządu Powiatu Zawierciańskiego i doszliśmy do oczywistego wniosku, że Rada Powiatu Zawierciańskiego uchyliła obowiązkom wynikającym z Ustawy o samorządzie powiatowym, która nakazuje powołanie Zarządu Powiatu w składzie zgodnym z Art 27 Ustawy i statutem Powiatu Zawierciańskiego. Ustawa mówi, że Zarząd Powiatu może mieć „od 3 do 5 członków”. Statut Powiatu Zawierciańskiego (uchwała z 2013 roku, art. 64) reguluje, że Zarząd Powiatu Zawierciańskiego składa się z 5 osób. Podczas sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego 22 listopada 2018 Rada Powiatu wybrała: Starostę w osobie Gabriela Dorsa, Wicestarostę w osobie Bogusława Piotrowskiego i dwóch członków Zarządu Powiatu Piotra Czarnojańczyka i Pawła Sokoła. Oznacza to, że w dniu 22.11.2018 Rada Powiatu Zawierciańskiego nie wybrała Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w ilości członków wymaganych Statutem. Można zaryzykować tezę, że wybór zarządu w ilości osób poniżej 5 oznacza, że taki zarząd nie może podejmować uchwał. Niewykluczone, że dalej swoją pracę powinien wykonywać Zarząd Powiatu z Krzysztofem Wroną jako starostą!


 

Brakujący, piąty członek Zarządu Powiatu został wybrany dopiero 31 stycznia 2019, już po ustawowym terminie 3 miesięcy jaki Rada Powiatu Zawierciańskiego miała na wybór Zarządu Powiatu w składzie wymaganym przez Statut. Wtedy wybrano Włodzimierza Styczyńskiego na brakującego, piątego, nieetatowego członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Dlaczego tak późno i po ustawowym terminie? To już spekulacja, ale Styczyński jest uważany za osobę, która włożyła sporo pracy w tworzenie struktur Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Zawierciańskim. Ale w ramach wewnątrzpartyjnych rozgrywek, nie został liderem listy PiS do wyborów samorządowych, zaproponować mu miano drugie miejsce na liście. Styczyński miał się obrazić. W wyborach samorządowych nie wystartował wcale. Już po wyborach zaczęto więc go przepraszać, podchodzić i „wolne” miejsce w Zarządzie Powiatu czekało. Aż się zgodził i na sesji 31 stycznia 2019 Rada Powiatu wybrała go na członka Zarządu. Niestety po terminie 3 miesięcy.


 

„Ponieważ w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia przez Komisarza Wyborczego wyników wyborów do Rady Powiatu Zawierciańskiego, czyli od 25.10.2018 (ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego) Rada Powiatu Zawierciańskiego nie uzupełniła składu Zarządu Powiatu do wymaganych 5 członków, ani też nie zmieniła w tym czasie Statutu Powiatu Zawierciańskiego, na podstawie Art. 29 Ustawy o samorządzie powiatowym z mocy prawa Rada Powiatu Zawierciańskiego ulega rozwiązaniu.”- piszemy do Wojewody Śląskiego.


 

„Jeżeli Wojewoda Śląski lub podległy mu Wydział Nadzoru Prawnego ŚUW do dzisiaj nie dostrzegł tego problemu, jako Redaktor Naczelny Kuriera Zawierciańskiego powiadamiam o zaistniałej konieczności przywrócenia porządku prawnego, poprzez wydanie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o rozwiązaniu Rady Powiatu Zawierciańskiego. Dalszym krokiem będzie wydanie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Zawierciańskiego.”-piszemy w końcówce wniosku. Jest to sytuacja prawnie analogiczna do rozwiązanej z tej samej przyczyny Rady Powiatu Koneckiego przez Wojewodę Świętokrzyską Agatę Wojtyszek (obwieszczenie z 20.03.2019). W powiecie koneckim też rządzi PiS, tamtejsza wojewoda zareagowała natychmiast. 17 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego ukazało się obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego, że dzień wcześniej (16.04.) Prezes Rady Ministrów (czyli Premier) wydał rozporządzenie wyznaczające termin przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego na dzień 16 czerwca 2019 roku. A w Powiecie Zawierciańskim kiedy będą przedterminowe wybory?


 

Jarosław Mazanek


 Galeria zdjęć

Komentarze