Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

Powstanie 245 instalacji produkujących prąd

Tomasz Urbański | 2018-08-10 12:20

(Myszków) Do 19 lipca firmy mogły zgłaszać oferty na montaż instalacji fotowoltaicznyczych w domach jednorodzinnych w Myszkowie. Ogniwa produkujące prąd mają być zamontowane w 245 domach. Wpłynęły 2 oferty z ceną odpowiednio 3,67 mln zł Inergis SA z Częstochowy i 3,92 mln zł firmy Vertigo Green Energy z miejscowości Złotniki. Obie firmy zaoferowały te same warunki gwarancji: 15 lat na panele i falowniki. Średnio instalacja paneli w jednym budynku będzie więc kosztować miasto około 15 tys. złotych.
 

Jeżeli żadna z ofert nie zostanie wykluczona z przyczyn formalnych powinno dojść do rozstrzygnięcia przetargu, gdyż obie firmy „zmieściły się” w przewidzianym przez miasto budżecie 3,96 mln zł.

 

Podobnie jak z solarami? Ryzyko najtańszych rozwiązań?
 

Kilka lat temu, gdy miasto Myszków montowało instalacje solarne, byli mieszkańcy, którzy rezygnowali z montażu, obawiając się najtańszych, kiepskich rozwiązań. Gdyż firmy montują to, co im miasto każe. Jeżeli dokumentacja dopuszcza rozwiązania przestarzałe, takie właśnie montują. Gdyż decyduje cena i zysk. Jak będzie z fotowoltaiką? Jeden z instalatorów zwrócił nam uwagę na kilka możliwych problemów:
 

-W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni (SIWZ), str. 49 jest zapis, że roczny spadek mocy modułu, który się zużywa, nie może być większy niż 0,7% na rok. Przyjmuje się, iż spadek nie powinien być większy niż 0,5% rocznie, często dobre panele mają 0,3% lub mniej. Zapis w postaci 0,7% dopuszcza zastosowanie tzw. „śmieciowego produktu”
 

Wątpliwości budzi też inny zapis. 245 instalacji z falownikami jedno i trójfazowymi wyposażonych ma być w „zintegrowane optymalizatory mocy”. Optymalizator mocy to urządzenie kosztujące ok. 120 zł, które zabezpiecza instalację przed skutkami zacienienia. Gdy panel fotowoltaiczny np. przez cześć dnia był zasłonięty, np. przez komin, gałęzie drzew. Wtedy nie pracowałby prawidłowo lub wcale. Optymalizator mocy niweluje ten problem. Instalator, którego rady zasięgamy, tłumaczy, że obowiązek zastosowania optymalizatorów mocy to dobre rozwiązanie, coraz częściej stosowane, ale dziwi się, że Miasto Myszków postawiło warunek, aby był to optymalizator „zintegrowany”.
 

- Oznacza to skierowanie zamówienia w kierunku niszowych rozwiązań czyli próbę ograniczenia konkurencji, gdyż moduły zintegrowane z optymalizatorem mocy są niszowym produktem, rzadko stosowanym. Zwykle optymalizatory mocy stosuje się dla trudnych rozwiązań, jedynym producentem na świecie, który jako standard stosuje optymalizatory jednak nie zintegrowane z modułami jest firma Solar Edge.

 

W przetargu wzięły udział dwie firmy oferując te same warunki gwarancji i bardzo podobną cenę. Uzupełnieniem przetargu na montaż paneli był przetarg na pełnienie roli inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Miasto przeznaczyło na to 83 tys. zł. W przetargu, w którym otwarcie ofert nastąpiło też 19.07 oferty złożyły 4 firmy, z czego dwie powyżej ceny zakładanej (94-98 tys.). Zostały więc do oceny dwie oferty z ceną 19,9 tys. Maxwell Instalacje Elektryczne Krzysztof Starczak ze Świdnicy i Semper Power Sp. z o. z Krupskiego Młyna z ceną 82 tys. zł. Jak widać oferty różnią się ceną aż 4 krotnie. Wszystkie panele, zgodnie ze specyfikacją mają być zamontowane do 30 listopada 2018. (JotM)Galeria zdjęć

Komentarze