Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

PRZEDSZKOLE „FULL WYPAS”

Tomasz Urbański | 2017-12-02 12:20

(Włodowice) 10 listopada po remoncie otwarte zostało przedszkole we Włodowicach. Inwestycja kosztowała około 3,5 miliona złotych. Władze gminy cieszą się, że teraz dzieci będą miały wspaniałe warunki do zabawy i nauki. - Przeżywamy wspaniałe święto w naszej gminie. Są to chwile, które utwierdzają nas w przekonaniu o sile w dążeniu człowieka do wyznaczonego celu – powiedział na wstępie wójt Włodowic Adam Szmukier. Z nowej inwestycji zadowolenia nie kryją także mieszkańcy.

 

Jolanta Janoska dyrektor Centrum Usług Wspólnych przedstawiła rys historyczny i przypomniała, że wychowanie przedszkolne we Włodowicach miało swój początek jeszcze przed drugą wojną światową. Wtedy była to tzw. ochronka, w której dzieci mogły przeczekać nieobecność rodziców. W czasie okupacji jej działalność została rozwiązana.

 

- W 1945 roku otworzono państwowe przedszkole we Włodowicach, mieściło się ono w domu prywatnym przy ul. Dolnej. Za pomieszczenia dzieciom służyły jeden pokój oraz kuchnia, w której kucharka przygotowywała obiad. Do przedszkola uczęszczało wówczas pięćdziesięcioro dzieci. Kierownikiem przedszkola była Bronisława Grabowska – przytaczała fakty historyczne J. Janoska.

 

W zależności od sytuacji społecznej na przestrzeni lat zmieniała się organizacja placówki. W 1955 roku oddany do użytku został budynek obecnej Szkoły Podstawowej przy ul. Krakowskiej 13. Cały parter przeznaczono na użytek przedszkola. W 1956 roku kierownictwo nad placówką objęła Aurelia Janoska, a od 1976 roku pieczę nad nią sprawował Zdzisław Latacz (wówczas dyrektor SP we Włodowicach). W 1981 roku stery przejęła z kolei Janina Wnuk.

 

- W 1986 roku dyrektorem przedszkola została Maria Utracka, która rozpoczęła starania o budowę nowego przedszkola na terenie należącym do gminy, tuż obok Szkoły Podstawowej. Fundusze na ten cel złożyły: Urząd Gminy, Samopomoc Chłopska, Bank Spółdzielczy Włodowice oraz Zakład Rolno-Hodowlany we Włodowicach. Pracownicy przedszkola zorganizowali loterię fantową, z której dochód został przeznaczony na budowę nowej placówki - wspomniała Jolanta Janoska.

 

14 marca 1988 roku wmurowany został kamień węgielny pod budowę, a 31 sierpnia 1992 roku otwarta została nowa siedziba przedszkola przy ul. Krakowskiej 15. Od 1997 roku placówką kieruje Jolanta Kurasińska. Niestety z upływem lat budynek, w którym przebywały dzieci niszczał. Niektórzy nazywali go nawet ruiną, bo był mocno wyeksploatowany. Sytuacja się zmieniła dzięki gruntownej modernizacji. Oko cieszy nowa elewacja i wnętrza.

 

- Tak estetycznie urządzona placówka otwiera swoje podwoje dla dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich w czterech oddziałach z terenu naszej gminy Marzenie naszych mieszkańców oraz nauczycieli spełniło się. Dzięki zaangażowaniu władz gminy mamy teraz przedszkole na miarę XXI wieku, którym możemy się cieszyć i szczycić – podsumowała Jolanta Janoska.

 

TERAZ NIE MA SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ

 

Remont wymagał ogromu pracy. – Podczas prac remontowych rozebrano wszystko co tylko dało się rozebrać. Oprócz ścian głównych i stropu rozebrano więźbę dachową, zdemontowano całą stolarkę – przypomniał wójt Szmukier.

 

- Za astronomiczną sumę 3 584 000 zł odrestaurowaliśmy obiekt. (…) Mamy w tej chwili można powiedzieć najpiękniejsze i najlepiej wyposażone przedszkole w całym powiecie zawierciańskim – dodał z dumą samorządowiec.

 

Całkowity koszt remontu i przebudowy przedszkola wynosił 3 584 781,42 zł. Dla sfinansowania zadania pozyskane zostały środki z Unii Europejskiej w wysokości: 2 391 975,90 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

 

Jak przekazał Janusz Okraska z Urzędu Gminy we Włodowicach w ramach zadania wykonany został remont i przebudowa budynku przedszkola dla 96 dzieci. Zakres robót budowlanych obejmował między innymi: roboty rozbiórkowe; docieplenie budynku; wymianę stolarki okiennej, drzwiowej; uzupełnienie ścian działowych, budowę szybu windy i kominów; budowę instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, solarnej, przeciwpożarowej , wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazowej, elektrycznej, odgromowej, audiowizualnej, komputerowej, telefonicznej, ewidencji pobytu, videofonowej, videobramofonowej, telewizyjnej, monitoringu, sygnalizacji włamania, oddymiania klatki schodowej, zasilania regulacji i sterowania kotłowni. Wykonać trzeba było wewnętrzne tynki ścian i sufitów oraz wymienić posadzki, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, akustyczne. Inwestycja obejmowała także wyposażenie kuchni. Na tym nie koniec spore wyzwanie stanowiła wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie elewacji budynku. Powstały drogi i place manewrowe dla samochodów p. poż., parkingi, chodniki. Zadanie polegało również na budowie platformy dla niepełnosprawnych; odtworzeniu placu zabaw, zasadzeniu drzew i krzewów.

 

Wykonawcą robót remontu i przebudowy budynku było Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o.

 

Na uroczystości nie mogło zabraknąć oczywiście dzieci i dyrektor przedszkola Jolanty Kurasińskiej. Obecny był między innymi Stanisław Dąbrowa wicemarszałek naszego województwa, Cezary Barczyk z Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, sekretarz Włodowic Małgorzata Konarska, skarbnik gminy Katarzyna Kochman, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Jolanta Janoska, proboszcz parafii we Włodowicach Mariusz Walczyk, proboszcz parafii w Górze Włodowskiej Roman Dziembowski, przewodniczący rady gminy Alojzy Leśniak.

 

Monika Polak-Pałęga

 Galeria zdjęć

Komentarze