Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

RADNI PODZIELENI W SPRAWIE PRYWATNEGO ŻŁOBKA

Tomek | 2017-09-02 12:20

(Poręba) Porębscy radni podjęli uchwałę w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej nr 3 na potrzeby żłobka. Radny Gabriel Zieliński proponował, by była to placówka gminna i złożył wniosek, który ostatecznie nie został przyjęty o zdjęcie z porządku obrad projektu. – Propozycja pana radnego o tym, żeby utworzyć żłobek miejski jest godna uznania – stwierdził burmistrz Ryszard Spyra i zasugerował, że jeżeli byłaby taka możliwość, to powinno się zakładać placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym na szczeblu gminnym.

 

- Nasze chęci są jednak ograniczone naszymi środkami – dodał R. Spyra. Wydzierżawiony ma zostać obiekt wraz z fragmentem placu. Według planów większa część terenu zostanie przeznaczona na nowoczesny plac zabaw dla dzieci z Dziechciarzy i Krzemiendy.

 

- Chciałbym (…), aby wysoka rada jednak przychyliła się do mojego projektu i przegłosowała tę dzierżawę długoletnią obiektu (przynajmniej dziesięcioletnią) – mówił burmistrz.

 

Długoletnia dzierżawa ma w założeniach zapewnić podmiotowi stabilność i pozwolić na szybkie znalezienie chętnego, który by jak najszybciej utworzył żłobek.

 

Gdyby plany się powiodły, byłaby to pierwsza tego typu placówka w mieście. Pytanie, ile rodzice będą płacili za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku. Często są to spore kwoty. Przypomnijmy, 15 stycznia ubiegłego roku w czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Porębie radni przegłosowali uchwałę o zamiarze likwidacji SP nr 3. Przesądził jeden głos.

 

W przeszłości Ryszard Spyra przekonywał, że budynek szkoły będzie wykorzystywany dla wspólnego dobra.

 

Śląski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię o likwidacji SP nr 3 argumentując, że jest to najmniejsza szkoła w gminie. Zdaniem kuratora wzięto pod uwagę m.in. poprawę warunków do nauki, rozwoju i rekreacji uczniów. Istotnym argumentem było też zobowiązanie gminy do wdrożenia programu naprawczego.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Prymusek” złożyło zażalenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Placówka - w opinii MEN - nie powinna zostać zamknięta. Mimo to, podczas sesji nadzwyczajnej radni odrzucili wniosek „Prymuska”, w którym jego członkowie domagali się uchylenia uchwały w sprawie likwidacji szkoły, powołując się na ocenę MEN.

 

Przygotowany został także projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego postanowienia Ministra Edukacji Narodowej, na które powołał się „Prymusek”.

 

- Ponieważ zakończyły się wszystkie sprawy sądowe, wszystkie sprawy związane z wygaszaniem SP nr 3 w ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony konkurs na podmiot, który zająłby się organizacją żłobka w tym budynku po byłej szkole – zapowiadał już jakiś czas temu burmistrz Poręby.

 

- Gminy nie stać na inwestycję typu żłobek. Uważam osobiście, że obiekt, który stoi pusty najzwyczajniej w świecie niszczeje. Skoro nie przynosi zysków, przynosi straty. My tego nie sprzedajemy (budynku – przyp. red.). Gdyby był projekt uchwały o sprzedaży tej nieruchomości, to w życiu nie podniósłbym za nim ręki. Jeżeli ten obiekt zostanie wydzierżawiony będzie zadbany, będzie przynosił zyski – przekonywał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Porębie Grzegorz Gąska, który zaznaczył, że oczekuje, by w przyszłości środki pozyskane z dzierżawy były przeznaczone przynajmniej w większości na rejon dzielnicy Krzemienda.

 

TAK GŁOSOWALI

 

Ostatecznie uchwała w sprawie dzierżawy pomieszczeń na okres powyżej trzech lat została przyjęta przy 11 głosach „za” (Agnieszka Radwan, Barbara Gola, Agnieszka Andrzejewska, Elżbieta Kołodziej, Urszula Milka, Marcin Kucia, Karol Hadrych, Krystyna Rauk, Grzegorz Gąska, Ewelina Janeczek, Arkadiusz Wojdyła).

 

Przeciwni uchwale byli Zofia Gocyła, Tomasz Cebula, Gabriel Zieliński. Edward Dorobisz wstrzymał się od głosu. W najbliższym czasie gmina ogłosi przetarg w sprawie dzierżawy. (mpp)



Galeria zdjęć

Komentarze