Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

„SAMOCHODÓWKA” PODPISAŁA POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ

MyszPress | 2012-12-26 20:01

(Zawiercie) Dyrektor Roman Kot w imieniu Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu 6 grudnia podpisał umowę patronacką z dziekanem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Bogusławem Łazarzem. Zawarte porozumienie pozwoli wspomóc proces dydaktyczny szczególnie w zakresie takich zawodów jak: technik pojazdów samochodowych, technik spedytor i technik mechanik. Ma to pomóc przygotować młodzież do kontynuacji nauki na Politechnice Śląskiej.

 

Politechnika Śląska to jedna z największych technicznych uczelni w kraju. Dla uczniów zawierciańskiej szkoły, która potocznie nazywana jest „samochodówką”, współpraca z Wydziałem Transportu PŚ może przynieść wymierne efekty. Uczelnia zobowiązała się m.in.: pomagać w podnoszeniu standardu wyposażenia pracowni przedmiotowych, uczestniczyć w przedsięwzięciach promocyjnych, umożliwić uczniom udział w wykładach i innych przedsięwzięciach poświęconych kształceniu zawodowemu oraz organizować raz w roku wykłady z zakresu kształcenia zawodowego na terenie szkoły. Uczelnia w zamian może zyskać przyszłych studentów.

 

- Współpraca w ramach patronatu, polegać będzie miedzy innymi na merytorycznym wspomaganiu procesu dydaktycznego, w celu przygotowania młodzieży do kontynuacji nauki na Politechnice Śląskiej. Uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach i innych przedsięwzięciach poświęconych kształceniu zawodowemu. Wspólnie zorganizujemy wykłady dla młodzieży u nas w szkole. Cieszymy się z możliwości pomocy ze strony Politechniki Śląskiej w doposażeniu naszych pracowni przedmiotowych. Zespół Szkół im. gen. Józefa Bema to nowoczesna szkoła ponadgimnazjalna typu zawodowego, która aby sprostać wyzwaniom XXI wieku i dobrze przygotować swoich wychowanków do obecnej wymagającej rzeczywistości, nie ogranicza się tylko do solidnego realizowania programu edukacyjnego. Naszym zadaniem jest to, by uczniowie mieli możliwość rozwijania i doskonalenia zainteresowań, uzdolnień i talentów. Dlatego proponujemy im różne kierunki kształcenia. Stosowane przez nauczycieli nowatorskie metody nauczania w procesie edukacyjnym dają młodzieży rzetelną wiedzę ogólnokształcącą i zawodową, która przekłada się na wyniki egzaminów zawodowych – podkreślał tuż przez podpisaniem umowy dyrektor szkoły Roman Kot.

 

Podpisując porozumienie szkoła zobowiązała się natomiast: podnosić systematycznie standard wyposażenia pracowni przedmiotowych, umożliwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych, współuczestniczyć w specjalistycznych kursach, seminariach, prelekcjach organizowanych przez Politechnikę Śląską oraz promować Wydział Transportu Politechniki Śląskiej m.in. na szkolnej stronie internetowej.

 

- Jest to pierwsze porozumienie o takiej skali. Myślę, że zrobimy wszystko, aby ta współpraca zaowocowała jeszcze większymi efektami – obiecał podczas ceremonii starosta zawierciański Rafał Krupa. (JB)Galeria zdjęć

Komentarze