Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

STRAŻACY Z SOKOLNIK MAJĄ NOWY WÓZ

Tomasz | 2019-12-10 08:20

(Sokolniki, gm. Niegowa) W połowie listopada przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W zeszłym roku OSP Sokolniki obchodziła 100-lecie działalności. Ponadto pojazd, który dotychczas służył strażakom był już nadgryziony zębem czasu. Dlatego zdecydowano, by ufundować jednostce nowy wóz. Zakup sfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz gminy Niegowa. Nowy wóz, który będzie służył druhom-ochotnikom z Sokolnik kosztował ponad 780 tysięcy złotych.


 

Po przeprowadzeniu przetargu Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach podpisał umowę na dostarczenie nowe samochodu. Wóz kosztował 784.346,40 zł, a gmina dofinansowała jego zakup kwotą 200 tysięcy.


 

Uroczyste przekazanie nastąpiło w niedzielę, 17 listopada. Najpierw odbyła się zbiórka na placu szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach. W przekazaniu nowego wozu uczestniczyło wielu gości – m.in. wójt Mariusz Rembak, przewodnicząca rady gminy Zofia Kasznia, poseł Mariusz Trepka, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Adam Wilk, Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski, radni, sołtysi, zastępca dyrektora Krakowskiego Banku Spółdzielczego o. w Niegowie Dorota Marcisz, radni, sołtysi, ks. proboszcz Józef Majchrzyk i ks. wikary Sylwester Barański z Sokolnik, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach Małgorzata Jędruszek, orkiestra dęta Bliżyce-Gidle oraz druhowie z jednostek OSP z terenu gminy oraz z Dobrogoszczyc i Dzibic.


 

Poświęcenie nowego wozu strażackiego poprzedziła msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa. Po nabożeństwie, uroczystości przeniosły się ponownie na plac szkolny, gdzie Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przekazał Naczelnikowi OSP w Sokolnikach kluczyki do nowego pojazdu. Uruchomiono wóz strażacki i przetestowano sygnały dźwiękowe. Po części oficjalnej druhowie z Sokolnik przyjęli gości w swojej remizie. (es) Foto: UG NiegowaGaleria zdjęć

Komentarze