Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

Trojakowski prawomocnie wygrał proces wyborczy

Tomasz Urbański | 2018-10-26 12:20

(Powiat Myszkowski) W piątek 12 X Sąd Apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, nakazujący Katarzynie Kieras, kandydującej do Rady Powiatu Myszkowskiego publikację sprostowania o treści: „Katarzyna Kieras, kandydatka do Rady Powiatu w Myszkowie z ramienia KWW Wspólny Powiat prostuje swoją nieprawdziwą informację zawartą w wypowiedzi umieszczonej w dniu 2 X 2018 na portalu Facebook na profilu „Kaska Kieras”, że Pan Michał Trojakowski, kandydat do Rady Powiatu w Myszkowie z ramienia KWW Przyszłość uzyskał zatrudnienie niezgodnie z prawem”.


 

Wyrok jest prawomocny, ubiegająca się o mandat radnej powiatowej miała obowiązek opublikować sprostowanie w ciągu 48 godzin. Próżno go szukać, kandydatka na radną nie wykonała wyroku Sądu. Michał Trojakowski reprezentowany przez radcę prawną Monikę Stańczyk-Mroczko zapowiada wniosek do Sądu o egzekucyjne jego wykonanie. Za niewykonanie wyroku Sądu K. Kieras może grozić kara grzywny.


 

Kandydująca do Rady Powiatu Myszkowskiego napisała o Michale Trojakowskim: „dopchał się do koryta bez kwalifikacji i został zatrudniony niezgodnie z prawem”.


 

Michał Trojakowski jest radnym Rady Powiatu Myszkowskiego od jesieni 2014. Od 1 marca 2016 jest zatrudniony w SP ZOZ Myszków na stanowisku asystenta dyrektora ds. finansowych. Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Częstochowie w wyroku dot. procesu w trybie wyborczym: „odnośnie zatrudnienia Michała Trojakowskiego przeprowadzone zostały liczne kontrole, w tym Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Sąd uznał wpis pozwanej Katarzyny Kieras za materiał wyborczy, i w ocenie Sądu wypowiedź uczestniczki postępowania, w której zarzuca ona, że wnioskodawca Michał Trojakowski został zatrudniony niezgodnie z prawem, jest informacją nieprawdziwą: „Brak jest podstaw do kwestionowania legalności zatrudnienia wnioskodawcy w SP ZOZ w Myszkowie, zwłaszcza w świetle wyników przeprowadzonych kontroli (Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach i innych).


 

Jarosław Mazanek


 Galeria zdjęć

Komentarze