Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

TRWA GŁOSOWANIE NA PROJEKTY W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM

(ek) | 2017-11-20 12:09

(Myszków) Do niedzieli 26 listopada do godziny 23:59:59 trwa głosowanie na projekty zgłoszone do III edycji Budżetu Partycypacyjnego. Głosować można tylko przez Internet. Każdy mieszkaniec Myszkowa może oddać jeden głos.

Budżet Partycypacyjny zwany jest także budżetem obywatelskim to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu Myszkowa i realizowane w najbliższym roku budżetowym.

Na zadania objęte budżetem partycypacyjnym w projekcie budżetu miasta Myszkowa na 2018 rok przeznaczono łącznie 1 mln 350 tys. zł rozdzielając na 9 dzielnic, czyli dla każdej dzielnicy po 150 tys. zł. Kwota ta może być przeznaczona na projekty dotyczące wielu sfer m. in. sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp.

JAK GŁOSOWAĆ?

Głosowanie odbywa się formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.twojbudzet.miastomyszkow.pl z każdego miejsca poprzez standardowe przeglądarki stron www.

Na powyższej stronie internetowej opublikowana została także lista projektów dopuszczonych do głosowania w III edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Ci, którzy potrzebują pomocy przy oddawaniu głosu mogą skorzystać z komputerów, które dostępne są dla mieszkańców w Urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Pomocą służyć będą pracownicy magistratu.

Należy pamiętać, że swój głos można oddać na projekt, który nam się podoba a niekoniecznie z dzielnicy, w której mieszkamy.

Głosowanie trwa do godziny 23:59:59 w niedzielę 26 listopada. (ek)Galeria zdjęć

Komentarze