Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

UCZENNICE Z II LO IM. MALCZEWSKIEJ WŚRÓD NAJLEPSZYCH W KRAJU

Edyta | 2018-06-08 19:18

(Zawiercie) Uczennice z II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu uczestniczą w ogólnopolskim programie „Młodzi w akcji” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W swojej pracy licealistki skupiły się na ul. Marszałkowskiej w Zawierciu. Organizowały liczne spotkania z mieszkańcami, wywiady, wielkanocny jarmark oraz wernisaż. Dziewczęta z II LO w Zawierciu zakwalifikowały się do Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych i już 12 czerwca będą reprezentować nasze miasto w Warszawie.

Grupa uczennic z II LO im. H. Malczewskiej (Julia Nowak, Patrycja Orman, Julia Suliga, Kinga Jędruszek, Weronika Kita) pod opieką nauczycielki Magdaleny Pohl bierze udział w ogólnopolski programie „Młodzi w akcji”. Tematem, jaki wybrały dziewczęta w swej kilkumiesięcznej pracy projektowej były „Taśmy przyszłości”. Licealistki z Malczewskiej skupiły się na ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu. - W Zawierciu, stolicy powiatu, ulica Marszałkowska z upływem lat straciła swoją dawną świetność oraz ważne znaczenie w życiu miasta i mieszkańców całego powiatu. Historia o dawnej kolebce kultury żydowskiej, dzielnicy mieszkańców narodowości żydowskiej oraz sercu usług handlowych w Zawierciu, stała się nieco zapomniana – przekazują uczennice. Postanowiły one ratować ulicę Marszałkowską od zapomnienia. Wśród podjętych przez nich działań wymienić można zdigitalizowanie informacji na temat Marszałkowskiej, przeprowadzenie diagnozy lokalnej w postaci anonimowych ankiet, które miały pokazać jak dużą wiedzą na temat ulicy Marszałkowskiej mogą pochwalić się mieszkańcy miasta. Prócz tego licealistki przeprowadziły wywiady z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji lokalnych, społecznikami, zorganizowały spotkania z ludźmi pamiętającymi czasy II wojny światowej i okres powojenny, zbierały archiwalne zdjęcia i pamiątki, w czym bardzo pomógł młodzieży Bogdan Dworak – zawierciański literat, pasjonat historii, autor książek o Zawierciu.

- Trafnym celem, w tym przypadku, były zorganizowane warsztaty przyszłościowe. Młodzież zaprosiła władze miasta, lokalne instytucje, samorządowców, mieszkańców oraz uczniów szkoły. Przedstawili wszystkim nie tylko historię, ale i aktualną sytuację zapomnianej dziś ulicy. Podczas spotkania zapoznali się z planowaną na przyszłość rewitalizacją, którą przedstawił Prezydent Urzędu Miasta Zawiercia, Witold Grim. Urząd Miasta objął projekt honorowym patronatem i został sojusznikiem tego programu. Młodzi, aby dalej krzewić historię wśród innych, postanowili zorganizować wystawę/wernisaż w Urzędzie Miasta. Ta inicjatywa cieszyła się dużym uznaniem wśród wszystkich zgromadzonych, wywołała dużo wspomnień i rozważań nad obecnym stanem ulicy. Widok przedstawiony na zdjęciach wywołał wiele refleksji, przywrócił pamięć o wydarzeniach z dawnych lat. Młodzież wystawiła zdjęcia archiwalne oraz obecnego stanu ulicy, a także prace konkursowe uczniów przedstawiające ich wizję na rewitalizację Marszałkowskiej. Wernisaż wzbogaciły rysunki autorstwa Pana Michała Olesia przedstawiające Marszałkowską w różnych latach (wzorcem były zdjęcia archiwalne). Jednym z przedstawionych plakatów, który wzbudził wielkie zainteresowanie, był projekt na wykonanie muralu/banneru. Taki widok stworzyli licealiści z grupy projektowej – opisują swoją działalność licealistki z Malczewskiej.

Projekt uczennic z II LO spotkał się z dużym zainteresowaniem, ale przede wszystkim uznaniem ze strony mieszkańców, ale również władz miasta. Jak przekazują uczennice, stanowiło to dla nich dodatkową motywację do dalszego działania na rzecz ulicy Marszałkowskiej.

Licealistki zorganizowały również „Jarmark na Marszałkowskiej”, który miał przywrócić tej ulicy jej dawny, handlowy charakter. Podczas jarmarku gościły okolicznych wystawców, nie zabrakło również wystawców ze Śląska i Małopolski.

- W latach okupacji Marszałkowską wraz z pobliskimi ulicami otoczono murem i utworzono getto dla społeczności żydowskiej. Kilka tysięcy Żydów (około 7000 ludzi) wyjechało transportami do KL Auschwitz Birkenau, wolności doczekało zaledwie 7 osób. Aby oddać hołd ofiarom Holokaustu licealiści wzięli udział w 30. „Marszu Żywych” w KL Auschwitz – informują przedstawiciele projektu uczennic z Malczewskiej. Licealistki planują również wziąć udział w tegorocznych, 75. obchodach upamiętniających likwidację getta w Zawierciu.

Uczennice z II LO im. Malczewskiej otrzymały od Fundacji Banku Zachodniego WBK, współpracującej z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie grant, który zamierzają przeznaczyć na wykonanie banneru. Ma on zostać umieszczony na ścianie dawnej synagogi, a jego oficjalne odsłonięcie nastąpi podczas rocznicy likwidacji getta.

Grupa projektowa z II LO została zakwalifikowana do Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych i znalazła się pośród 50 najlepszych zespołów z całego kraju. Jak przekazują uczennice, daje im to możliwość promowania Zawiercia i okolic oraz integracji z innymi zespołami projektowymi. Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych odbędzie się już 12 czerwca w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. (es)

 Galeria zdjęć

Komentarze