Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

WIESZAJĄ BEZ PYTANIA, A KODEKS ZABRANIA

Tomasz Urbański | 2018-10-25 12:20

(Powiat Myszkowski) W piątek o 24.00 kończy się kampania wyborcza. Od godz. 00.01 w sobotę trwa cisza wyborcza aż do zakończenia głosowania w niedzielę. Od 25 lat w Gazecie Myszkowskiej relacjonując przebieg kolejnych kampanii wyborczych zwracamy uwagę na sposób pracy komitetów wyborczych, na ile komitety przestrzegają Prawa Wyborczego. Okazuje się, że jest z tym różnie. Część zachowań można oceniać w kategoriach kultury politycznej czy kultury ogólnie. Np. gdy jedzie laweta z twarzą kandydata, a z głośników muzyka na cały regulator. Komitety nie ustrzegły się też wpadek poważniejszych, niektóre wprost można nazwać naruszeniem Kodeksu Wyborczego. Najczęściej komitety „zapominały” o uzyskaniu zgody, choćby ustnej, na wywieszenie plakatu czy baneru wyborczego. 15 X podsumowaliśmy wszystkie te przypadki, które w ocenie redakcji stanowiły naruszenie Kodeksu Wyborczego i przekazaliśmy zgromadzone dowody Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie. Dzień później wpłynęło pismo, że Prok. Rej. w Myszkowie poinformowała nas o przekazaniu pisma wg właściwości do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowe, „w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczeń z art. 495 par. 1 Ustawy Kodeks Wyborczy”.


 

Na niektóre nieprawidłowości zwróciliśmy uwagę sami. Czasem był to sygnał od Czytelników, nie zawsze po weryfikacji podejrzenia okazały się prawdziwe. Tak było np. z reklamą wyborczą kandydatki na wójta Poraja. Baner wisi na innej reklamie sklepu spożywczego. Rzeczywiście, choć w centrali sieci handlowej nic o jej wywieszeniu nie wiedzieli, uzyskaliśmy potwierdzenie, że zgodę na umieszczenie reklamy dała kierowniczka sklepu.


 

Z TYM DO POLICJI JUŻ NIE POSZLIŚMY: REKLAMA WYBORCZA NA LOKALU WYBORCZYM


 

Od czytelnika z Pińczyc otrzymaliśmy zdjęcie. Na ogrodzeniu płotu szkoły w Pińczycach wisi baner wyborczy PiS, kandydata do Sejmiku Piotra Bańki. Prawo jednoznacznie zabrania agitacji wyborczej na terenie szkoły. Zagrożone karą grzywny jest też wywieszenie plakatu wyborczego przy lokalu wyborczym. Może policja dostrzeże problem, bez osobnego zawiadomienia?


 

Zgłaszam potwierdzone przypadki naruszenia ustawy Kodeks Wyborczy, dokładnie art. 110 KW który nakazuje, aby do umieszczania materiałów wyborczych, np. plakaty, ulotki umieszczający je w przestrzeni publicznej uzyskał zgodę właściciela lub zarządcy budynku, ogrodzenia, urządzenia czy rzeczy.


 

Oficjalnie powiadomiliśmy organa ścigania o 5 podejrzeniach naruszenia Kodeksu wyborczego:


 

1. PRZYPADEK: PiS


 

W dniach od 29.09. 2018 do nadal przy ul. 3 Maja 26 w Myszkowie na parkingu przed Prokuraturą Rejonową w Myszkowie jest ustawiona laweta z reklamą KW PiS promująca kandydatkę na burmistrza Myszkowa Urszulę Bauer. Wg naszej wiedzy KW PiS nie wystąpił o zgodę właściciela parkingu (Urząd Miasta Myszkowa) na zajęcie przestrzeni przeznaczonej do parkowania, na umieszczenie stałej reklamy wyborczej, co narusza art. 110 Kodeksu Wyborczego. Sprawcą wykroczenia przeciwko art. 110 KW opisanego w art. 495 KW może być właściciel lub użytkownik w/w lawety.


 

2. PRZYPADEK: PiS


 

Na wiadukcie kolejowym nad drogą wojewódzką 793 na barierkach wiaduktu zostały umieszczone banery reklamowe KW PiS promujące kandydata na radnego Dominika Ociepę, kandydata do Rady Miasta Myszkowa z PiS. Reklamy były umieszczone z obu stron wiaduktu, widoczne z ul. Słowackiego. Reklamy pojawiły się w ostatnich dniach września. 1.10.2018 wysłaliśmy pytania do rzecznika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, czy KW PiS ma zgodę ZDW Katowice na umieszczenie ogłoszeń wyborczych na obiekcie drogowym „wiadukt kolejowy na DW 793 w Myszkowie”. W dniu 2.10.2018 Rzecznik Prasowy ZDW Katowice Ryszard Pacer odpowiedział: „Nie wydawaliśmy pozwolenia na wywieszenie tych plakatów”. Odpowiedź potwierdza, że plakaty wyborcze KW PiS promujące kandydata do Rady Miasta Myszkowa Dominika Ociepę zostały umieszczone z naruszeniem art. 110 Kodeksu Wyborczego.


 

W rozmowie telefonicznej kandydat PiS potwierdził, że sam wieszał banery i „chyba mamy zgodę”.


 

3. PRZYPADEK: PiS, WSPÓLNY POWIAT I KANDYDATKA PiS NA BURMISTRZA ŻAREK


 

13 X powiadomił nas właściciel posesji w Jaroszowie, gm. Żarki, że na płocie zostały mu powieszone bez jego zgody reklamy wyborcze:


 

- KW PiS promujące kandydatkę na Burmistrza Żarek Krystynę Jasińską oraz kandydatów do Rady Miasta i G. Żarki (plakat zbiorczy)


 

- KW PiS promujące kandydata do Rady Powiatu Myszkowskiego Mariana Tylkowskiego


 

- KWW Wspólny Powiat promujące kandydatkę do Rady Powiatu Myszkowskiego Ewę Golibrodę.


 

Zapytaliśmy Krystynę Jasińską, dlaczego jej komitet (PiS) wiesza reklamy wyborcze bez zgody właściciela, najpierw odpowiedziała, że „mamy wszędzie zgodę”, ale później, że sprawdzi, gdyż osoba, która wieszała w Jaroszowie „ma uroczystość rodzinną i nie ma z nią kontaktu”. I obiecała, że jak się zarzut potwierdzi, to przeprosi. Zarzutu jesteśmy pewni w 100%, ale przeprosin właściciel się nie doczekał. Ale cieszy, że Jasińska zna sprawcę wykroczenia, jako uczciwa obywatelka na pewno ujawni nazwisko organom ścigania.


 

4. PRZYPADEK: PiS I WSPÓLNY POWIAT


 

W dniu 28.09.2018 ukazało się wydanie nr 39 Gazety Myszkowskiej. Jeden z Czytelników powiadomił nas, że wraz z tym wydaniem Gazety Myszkowskiej otrzymał w środku ulotkę wyborczą KW PiS kandydata na radnego Rady Powiatu Myszkowskiego Tomasza Ośmiałowskiego. Gazetę Myszkowską zakupił w kiosku należącym do RUCH SA w Myszkowie. Kupiliśmy więc tam Gazetę Myszkowską, Dziennik Zachodni i Gazetę Wyborczą. W środku Gazety Myszkowskiej i Dziennika Zachodniego… gazetka bezpłatna „demokratyczna” zawierająca materiały wyborcze (8 stron). W kupionych egz. w/w tytułów (GM, GW, DZ) nie było ulotek Tomasza Ośmiałowskiego, ale kioskarz przyznał, że:


 

a) ulotki Tomasza Ośmiałowskiego otrzymał od T. Ośmiałowskiego z prośbą o wkładanie ich do różnych tytułów prasowych. Potwierdził, że wkłada je do Gazety Myszkowskiej i do Dziennika Zachodniego wybiórczo.


 

b) bezpłatną gazetę „demokratyczna” otrzymał od Wojciecha Pichety (kandydat KWW Wspólny Powiat do Rady Powiatu Myszkowskiego) z prośbą o wkładkowanie jej do innych tytułów prasowych.


 

Takie działanie przedstawicieli KW PiS i KWW Wspólny Powiat narusza prawa majątkowe i autorskie wydawców Gazety Myszkowskiej i Dziennika Zachodniego, ale przede wszystkim stanowi naruszenie art. 110 Kodeksu Wyborczego. Art. ten choć wprost odnosi się do obowiązku umieszczania materiałów wyborczych za zgodą właściciela „nieruchomości, obiektu albo urządzenia” i nie wymienia wszystkich możliwych przypadków, ale jest oczywistym, że ustawodawca miał na myśli obowiązek umieszczania wszelkich materiałów wyborczych w przestrzeni publicznej za zgodą właściciela „nośnika” reklamy wyborczej. Umieszczenie reklam wyborczych wewnątrz „nośnika” jakim jest podlegająca ochronie prawnej prasa, bez zgody Wydawcy, jest przypadkiem skrajnie bezczelnym, którego Ustawodawca nie opisał wprost, ale z pewnością zgodnie z duchem prawa, wyrażonym w art. 110 Kodeksu Wyborczego, takie działanie należy uznać za bezprawne.


 

5. PRZYPADEK: KTO ZAPŁACIŁ ZA ULOTKĘ?


 

Redakcja Gazety Myszkowskiej zdobyła materiał wyborczy KWW „Gmina dla Wszystkich” promujący Danutę Służałek-Jaworską jako Kandydatkę na Wójta Gminy Poraj. Zachodzi wysoce prawdopodobne podejrzenie, że przy produkcji tego materiału wyborczego doszło do naruszenia Kodeksu Wyborczego, oraz ewentualnie przepisów Kodeksu Karnego (w zależności od kwalifikacji czynu), gdyż z materiału tego wynika, że jest on sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kandydatka na Wójta Gminy Poraj w ulotce używa tytułu, że jest „Koordynatorem Rządowego Programu Czyste Powietrze”. Wg naszej oceny nie ma takiego stanowiska w WFOŚiGW, czekamy na oficjalne potwierdzenie, czy pani Danuta Służałek-Jaworska zajmuje takie stanowisko, od kiedy i na jakich warunkach. Do dnia oddania do druku ostatniego wydania Gazety Myszkowskiej WFOŚiGW w Katowicach nie odpowiedział na pytania redakcji.


 

Jarosław Mazanek

Redaktor Naczelny

Gazeta MyszkowskaGaleria zdjęć

Komentarze