Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

WSPÓLNY ROZWÓJ I PROMOCJA GMIN

Tomasz | 2019-11-15 08:20

(Częstochowa) Podczas III Jurajskiego Kongresu Gospodarczego pięć gmin podpisało Porozumienie na rzecz rozwoju i promocji gmin makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Samorządy będą współpracować na polu promocji gospodarczej i zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Wsparty ma również zostać rozwój transportu i poprawa komunikacji w regionie.


 

W środę, 23 października Porozumienie podpisali przedstawiciele pięciu gmin – prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, burmistrz Ogrodzieńca Anna Pilarczyk-Sprycha, wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz oraz wójt Olsztyna Tomasz Kucharski. Dokument podpisany podczas III Jurajskiego Kongresu Gospodarczego zakłada, że gminy będą współpracować w zakresie wspólnej promocji gospodarczej i terenów inwestycyjnych znajdujących się w gminach. Wspólna działalność ma również na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, rozwoju transportu oraz poprawy komunikacji w regionie. (es) Foto: miastomyszkow.pl


 Galeria zdjęć

Komentarze