Kurierzawiercianski.pl

ZARZĄD POWIATU Z ABSOLUTORIUM

Tomek | 2017-07-16 12:20

(Zawiercie) 29 czerwca Zarząd Powiatu Zawierciańskiego otrzymał absolutorium. „Za” głosowało 15 radnych. Nikt nie głosował przeciw. Przypomnijmy: budżet powiatu za ubiegły rok został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 106.650.528 zł. Plan po zmianach na ostatni dzień grudnia zamknął się kwotą 112.633.451,58 zł.

 

Dochody budżetu powiatu za ub. r. zostały zrealizowane w wysokości 111.973.151,83 zł, co stanowi 99,4 % planu. Powiat uzyskał mniejsze niż zakładano dochody o kwotę 660.299,75 zł. Dochody pochodzące z dotacji celowych zostały wykonane w 98,6 %, dochody z subwencji ogólnej w 100,4%, dochody własne w 101%, a środki pochodzące z budżetu UE w 90%.

 

WYDATKI: PRAWIE 93% PLANU

 

Po stronie wydatków plan na ubiegły rok uchwalony został na poziomie 113.384.220 zł, a po zmianach według stanu na ostatni dzień grudnia został zwiększony do kwoty 120.847.054,58 zł. Poniesione wydatki z budżetu za 2016 rok stanowią kwotę 112.107.330,92 zł, co stanowi 92,8% planu.

 

Stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych na ostatni dzień ubiegłego roku wyniósł 26.522.618,31 zł.

 

Jak poinformowano w czasie sesji, wśród zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występują kredyty kupieckie. Zobowiązania te powiat posiada wobec banków komercyjnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie pożyczek udzielanych na zadania z obszaru ochrony środowiska.

 

TAK GŁOSOWALI

 

Zarząd otrzymał absolutorium przy 15 głosach „za”. Od głosu wstrzymali się: Rafał Krupa, Dariusz Bednarz, Tadeusz Czop, Andrzej Wilk, Ryszard Mach, Beata Chawuła, Włodzimierz Styczyński, Paweł Sokół. (mpp)

 Galeria zdjęć

Komentarze