Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

ZAWIERCIAŃSCY RADNI ZNOWU JEDNOMYŚLNI W SPRAWIE ABSOLUTORIUM

Tomasz Urbański | 2018-07-14 12:20

(Zawiercie) Zawierciańscy radni byli zgodni, jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Witoldowi Grimowi. „Za” głosowali wszyscy obecni na sali. - Reprezentujemy tu różne partie, stowarzyszenia, ale pokazaliśmy wszyscy naszym mieszkańcom, że mimo tych różnic potrafiliśmy się wznieść ponad te podziały – powiedział prezydent, który nie krył zadowolenia. Aż 9 radnych złożyło interpelacje na ostatniej przed przerwą wakacyjną sesji.

 

Damian Świderski interpelował w sprawie ul. Podmiejskiej, a konkrenie chodziło mu o teren obok ogrodzenia „poprawczaka” na wysokości od bloku nr 16 do końca ogrodzenia wspomnianego zakładu. - Spodziewam się, że jest to teren „poprawczaka”. Pasowałoby jakieś pismo do nich napisać, żeby uprzątnęli ten teren – dodał.

 

Poruszył również temat nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Podmiejskiej. Radny ma swoje propozycje nazw: „Rodzinna”, „Wzorowa” lub „Grillowa”. Ktoś inny z sali sugerował jeszcze nazwę „Rekreacyjna”. Radni muszą się w tym zakresie jeszcze naradzić. Głos zabiorą także mieszkańcy w konsultacjach społecznych.

 

Prezydent w odpowiedzi poinformował, że jeszcze w trakcie obrad rozmawiał z dyrektorem Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich Robertem Kleszczem. - Myślę, że te uwagi i te problemy, które Pan zgłaszał, to one zostaną rozwiązane po myśl mieszkańców – mówił Witold Grim. Dodatkowo w tej okolicy ma powstać nowe ogrodzenie.

 

- Może okazać się tak, że od połowy lipca będą tam maszyny, będzie budowa, jeżeli nie to teren jak najbardziej będzie za chwilę wykoszony – stwierdził dyrektor Kleszcz.

 

Paweł Domagała interpelował w sprawie terenu dzierżawy, na którym znajduje się garaż blaszany przy ul. Sienkiewicza, który sąsiaduje z działką przy ul. Żwirki i Wigury.

 

- Jak mi wiadomo garaż ten nie posiada zezwolenia nadzoru budowlanego. Umowa dzierżawy z gminą Zawiercie podpisana została do 30 kwietnia 2019 roku. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy na piśmie – powiedział radny.

 

- Ta sprawa nie wygląda tak do końca jak pan radny powiedział, że samowola budowlana itd. Jest to sprawa, która się toczy od momentu, kiedy ja rozpocząłem pracę w Urzędzie Miasta. Wszystkie procedury zostały zachowane, ale wszystko panu przedstawimy na piśmie – przekonywał prezydent.

 

Zbyszek Wojtaszczyk w imieniu mieszkańców prosił o zwrócenie uwagi na rondo znajdujące się w centrum miasta.

 

- Pięknie jest zagospodarowane, zieleń jest piękna, natomiast widoczność żadna. To jest dość niebezpieczny odcinek drogi. Zdarzają się tam wypadki różne (…). Na tym rondzie widoczność jak się na nie wjedzie jest praktycznie zerowa – wskazywał radny.


- Na pewno zgadzam się z pana opinią, że jak się jechało od strony dworca to po lewej stronie rosły takie dekoracyjne, wysokie powiedziałbym krzaki. Miały być one przycięte. Wydaje mi się, że są przycięte, ale być może jeszcze są za wysokie – odpowiedział W. Grim w kwestii badyli ograniczających widoczność.

 

Michał Myszkowski pytał o baner reklamowy, a konkretnie o auto, które widać w czasie jego wieszania. Radny dysponuje zdjęciem z tej akcji.

 

- W mojej ocenie jest to auto straży pożarnej z Marciszowa. Jeśli się mylę, a myślę, że się nie mylę to proszę mnie poprawić. Chciałbym się zapytać pana prezydenta, czy takie usługi (wieszania banerów reklamowych – przyp. red.) straż może wykonywać – dodał, mając zapewne na myśli miejscową jednostkę OSP.

 

Teraz trzeba będzie sprawę wyjaśnić i ustalić, które jednostki wyjechały, w jakim celu i na jakiej zasadzie zajmowały się zamieszczaniem banerów reklamowych.

 

Ewa Mićka chciała ustalić, ile środków miasto przekazało w tym roku dla poszczególnych straży pożarnych, ile środków zostało przekazanych na paliwo i jeżeli straż może usługi wieszania banerów wykonywać, to prosiła o cennik takich usług.

 

Jerzy Radosz wskazał, że co roku organizowane są tzw. półkolonie. Jego zdaniem w peryferyjnych szkołach. - Czy tych półkolonii nie można zorganizować w centrum miasta, tam, gdzie jest najwięcej dzieciaków, czyli osiedle Centrum, Żabki, okolice Osiedla Szymańskiego (…)? – pytał.

 

W odpowiedzi usłyszał, że w bieżącym roku półkolonie są organizowane w szkole nr 13 (Kromołów), w SP nr 5 (Centrum) i w SP 7 (Borowe Pole). Prezydent zaznaczył, że w przyszłym roku półkolonie będą trwały przez cały miesiąc, czyli znacznie dłużej niż obecnie. Jeżeli będą inne propozycje lokalizacyjne organizacji półkolonii, to miasto się do tego przychyli.

 

Dodatkowo radny chciał wiedzieć czy planowane jest zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników MOPS-u w bieżącym roku. - Przypomnę, że 13 czerwca spotkał się pan z przewodniczącym Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej i czy po tym spotykaniu analizował Pan możliwości zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel – mówił radny Radosz, który przypomniał jak trudna bywa praca pracownika socjalnego.

 

- W ubiegłym roku nie tylko pracownikom MOPS-u, ale wszystkim pracownikom, wszystkich naszych jednostek podnieśliśmy pensje o kwotę 150 zł (netto). W skali roku budżetowego te podwyżki dla wszystkich naszych pracowników samorządowych wynoszą dwa i pół miliona złotych. Jest to kwota niebagatelna – mówił włodarz Zawiercia.

 

Przewidywana jest druga runda rozmów w sprawie podwyżek, ale także inni związkowcy np. z Zakładu Komunikacji Miejskiej chcieliby podwyżek dla pracowników swojego zakładu.

 

- Jeżeli mamy robić podwyżki, to we wszystkich firmach, we wszystkich instytucjach – komentował prezydent i dodał, że żadnych wiążących decyzji w temacie podwyżek nie ma.

 

Leopold Stawarz mówił między innymi o uciążliwości dźwięku w związku z pracą nowych przedsiębiorstw w Strefie Aktywności Gospodarczej. Chodzi o dźwięki z wentylatorów na dachach.

- Mogę tylko spróbować przede wszystkim rozeznać jak dalece ewentualnie ekrany (akustyczne – przyp. red.), by pomogły i by ten problem rozwiązały – dodał prezydent i obiecał rozmowę z firmami w tym zakresie.

 

Michał Szota chciałby, żeby odpowiedzi na pytania Ewy Mićki i radnego Myszkowskiego trafiły również do jego wiadomości. Interesował się także odpadami składowanymi na terenie dawnej „Przyjaźni”. W szczególności był ciekaw, jakie działania podejmie gmina w związku ze składowanymi tam odpadami.

 

- Na bieżąco monitorujemy to co tam się dzieje i myślę, że w niedługim czasie dostaniemy raport z WIOŚ, którego poprosiliśmy o zbadanie składu chemicznego opakowań – wskazał zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Marek Borowik.

 

Jako ostatni głos w interpelacjach zabrał przewodniczący rady Paweł Kaziród. Prosił o zweryfikowanie harmonogramów wywozu nieczystości tak, kosze przy np. ścieżkach rowerowych nie były przepełnione. Być może uda się rozwiązać ten problem, bo jak poinformował prezydent sugestia radnego została przyjęta i zostanie przekazana do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

 

LICZBY W PIGUŁCE

 

Rada Miejska w Zawierciu udzieliła Prezydentowi Miasta Zawiercie Witoldowi Grimowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wcześniej radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego planu dochodu i wydatków miasta. - Dochody ogółem wykonano w wysokości 184.466.743,66 zł, co stanowi 98,5% w stosunku do założeń planowanych. Dochody własne, bieżące i majątkowe z subwencjami wykonano w 101,3% planu po zmianach na 2017 r., czyli w kwocie 131.884.493,51 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 196.025.903,29 zł, tj. na poziomie 97,4% założeń planowanych, w tym wydatki majątkowe (przeznaczone na inwestycje) ukształtowały się na poziomie 23.089.183,32 i zostały zrealizowane w 96,7% planu po zmianach – informuje miasto na swojej stronie.

 

FALSTART PREZYDENTA

 

Także przy głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. rada była jednogłośna. Prezydent Zawiercia Witold Grim po tym głosowaniu, ale jeszcze przed głosowaniem w sprawie absolutorium zaczął dziękować radnym.

 

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udzielenie…. – zaczął prezydent, gdy zorientował się, że jest za wcześnie.

 

- To czekam przepraszam bardzo. Myślałem, że to jest już ten moment, że to jest ta chwila – wycofał się włodarz i usiadł.

 

Tuż potem okazało się, że uchwała w sprawie absolutorium przeszła przy 19 głosach „za”, tylu radnych było obecnych w czasie głosowania. - Od początku kadencji za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosują jednogłośnie wszyscy radni – czytamy na miejskiej stronie.

 

– Chciałbym bardzo serdeczne podziękować Państwu za takie jednogłośnie, jednomyślne głosowanie. Mogę to skwitować czy spuentować, że przywracamy taką normalność samorządową. Jeżelibym się odniósł do poprzednich kadencji, to w momencie, kiedy prezydent uzyskiwał absolutorium to były brawa, gratulacje, a my dzisiaj uważamy, że to jest normalne, że prezydent pracuje na rzecz lokalnego społeczeństwa, współpracuje z radnymi i z tego tytułu później uzyskuje tę satysfakcję samorządową– podsumował Witold Grim.

 

Monika Polak-Pałęga


 



Galeria zdjęć

Komentarze