Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA

Włodowice

Rok 2020 to jubileusz 800 lecia Włodowic

Tomasz | 2020-02-16 08:20

Adam szmukier w%c3%b3jt gminy w%c5%82odowice
Ja po prostu lubię być wójtem!

WŁODOWICE Z BUDŻETEM

Tomasz | 2020-01-15 08:20

Missing
(Włodowice) 30 grudnia 2019 roku odbyła się sesja Rady Gminy Włodowice. Budżet na 2020 roku został właśnie uchwalony. Dochody gminy radni ustalili na kwotę 29,5 mln zł, wydatki na 31,1 mln. Deficyt w kwocie 1,57 mln zł gmina planuje pokryć z kredytów i pożyczek (ok. 1,1 mln zł) i środków własnych.

NOWY ROK PRZYNIESIE PODWYŻKĘ ZA ODPADY

Tomasz | 2019-12-30 08:20

Missing
(Koziegłowy, Kroczyce, Włodowice) Od 1 stycznia mieszkańcy Koziegłów płacić będą za odpady segregowane 15 zł od osoby miesięcznie, a za niesegregowane 40 zł. Wcześniejsza podwyżka uchwalona została przez tutejszych radnych pod koniec grudnia 2018 roku, a ustalone wówczas stawki obowiązywały od lutego 2019 r. Może dzięki temu podwyżki – choć wysokie – nie są aż tak drastyczne jak w niektórych innych gminach (np. w Kroczycach opłata za odpady segregowane wzrasta od nowego roku z 9 zł do 22,50 zł). Więcej zaczną też płacić mieszkańcy Włodowic.

Paweł Jędruszek na progu muzycznej kariery?

Tomasz | 2019-11-26 08:20

Pawe%c5%82 j%c4%99druszek
Paweł Jędruszek, urodzony w 1993 roku, od zawsze jest związany z powiatem zawierciańskim i na co dzień zamieszkuje gminę Włodowice. Od jakiegoś czasu pracuje w Radio Zawiercie, gdzie prowadzi cotygodniowe audycje. Początkowo nagrywał covery innych wykonawców, po czym wrzucał je na YouTube, ale w końcu postanowił napisać coś swojego, czego wynikiem jest teledysk do „Kawałka księżyca”, a także ten wywiad.

NADCHODZI WAŻNY ROK DLA WŁODOWIC

Tomasz | 2019-11-08 08:20

Jaros%c5%82aw maciej grabia zosta%c5%82 honorowym obywatelem gminy w%c5%82odowice
(Włodowice) Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Włodowice (piątek, 11 października) radni jednogłośnie, 15 głosami „za” przyjęli m.in. uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Włodowice Jarosławowi Maciejowi Grabia. Równie zgodni radni okazali się głosując nad uchwałą dot. ustanowienia roku 2020 Rokiem Jubileuszu 800-lecia Włodowic. Na mocy przyjętej uchwały, zorganizowanie zostaną oficjalne obchody oraz wydarzenia upamiętniające Jubileusz.

KAPSUŁA CZASU POD PAMIĄTKOWĄ PŁYTĄ

Tomasz | 2019-11-04 08:20

Go%c5%9bcie i mieszka%c5%84cy na pami%c4%85tk%c4%99 oroczysto%c5%9bci
(Włodowice) W piątek, 18 października, około godziny dwunastej odbyło się wmurowanie kapsuły czasu zawierającej list do przyszłych pokoleń mieszkańców Włodowic, podpisany przez wójta gminy Adama Szmukiera, radnych, mieszkańców, obecną na miejscu młodzież szkolną. List zapakowany w tubę wraz ze współczesnymi przedmiotami codziennego użytku spoczął pod granitową płytą z herbem gminy. Zdarzenie to wiązało się z modernizacją Rynku, z racji tego, że prace remontowe powoli się kończą. Udział w tym wydarzeniu wzięli nie tylko mieszkańcy gminy, wójt, radni okolicznych miejscowości, ale też starosta zawierciański Gabriel Dors.

OD WRZEŚNIA NOWA SKARBNIK GMINY

Tomasz | 2019-09-08 08:20

W%c3%b3jt podzi%c4%99kowa%c5%82 katarzynie kochman za lata pracy  m%c3%b3wi%c4%85c  %c5%bce przyczyni%c5%82a si%c4%99 do rozwoju gminy
(Włodowice) Od września funkcję skarbnika gminy we Włodowicach pełnić będzie Joanna Goj. Zastąpi ona Katarzynę Kochman, który złożyła rezygnację. Podczas sierpniowej sesji Rada Gminy przyjęła odpowiednie uchwały w tej sprawie. Wśród poruszanych podczas obrad tematów pojawiła się potrzeba zbudowania nowych chodników w różnych miejscowościach w gminie oraz zwiększenie liczby połączeń autobusowych. Radni pytali też wójta o trwający remont rynku. Inwestycja przeciągnie się w czasie, a prace mają zostać zakończone w połowie października.

WYŻSZE DIETY? 9 x TAK

Tomasz Urbański | 2019-05-25 12:20

Trzech radnych nie popar%c5%82o podwy%c5%bcki diet
(Włodowice) Podczas majowej sesji Rady Gminy Włodowice przyjęto uchwałę podnoszącą diety radnych. Zgodnie z zapisami nowej uchwały, od czerwca poszczególni radni dostaną od 100 do 250 złotych więcej niż dotychczas. Więcej w kieszeni pozostanie radnym w przypadku nieobecności na sesji lub posiedzeniu stałej komisji, do której się należy – uchwała zmniejsza kwoty procentowe, o które obniżana jest dieta za nieobecność. 9 radnych (spośród 14 uczestniczących w sesji) poparło projekt uchwały.

PO ZIMOWEJ PRZERWIE REMONT RUSZYŁ Z KOPYTA

Tomasz Urbański | 2019-05-07 12:20

Fot. ug w%c5%82odowice
(Włodowice) Jesienią rozpoczął się remont włodowickiego rynku. Dotychczas wymieniono podłoże na głębokość blisko 80 centymetrów, stabilizując grunt. Wykonana została również podziemna instalacja elektryczna, która ma zasilać lampy. W planach pozostaje altana, nowy przystanek autobusowy, nasadzenia drzew i krzewów, zegar kolumnowy, czy też ławki i stojaki na rowery. Zgodnie z umową prace mają potrwać maksymalnie do końca sierpnia, ale jak informuje Urząd Gminy Włodowice, istnieje szansa, by rynek został zakończony jeszcze w pierwszym półroczu.

CZY OPŁACA SIĘ BYĆ SOŁTYSEM?

Tomasz Urbański | 2019-03-29 12:20

Missing
(Włodowice) Takie pytanie zrodziła dyskusja, do jakiej doszło podczas ostatniej sesji Rady Gminy Włodowice. W czwartek, 28 lutego tutejsi radni głosowali nad uchwałą zmieniającą zasady wynagradzania inkasentów. Dotychczas inkasenci otrzymywali stałą ratę kwartalną w wysokości 120 złotych brutto oraz 8% zainkasowanej w danym kwartale kwoty. Nowo przyjęta uchwała zakłada, że wynagrodzenie będzie jednoskładnikowe i zmienne – wynosić ma 10% od zainkasowanej w danym kwartale kwoty. W czasie dyskusji nad projektem tej uchwały skarbnik gminy Katarzyna Kochman zapewniała, że inkasentem niekoniecznie jest sołtys, a sołtysi na wprowadzanych zmianach nie stracą. Główni zainteresowani nie byli jednak w pełni zgodni z twierdzeniami gminnej skarbniczki. Zwracali również uwagę na to, ile czasu i wysiłku wymaga wypełnianie ich obowiązków.

PONAD 18 MILIONÓW ZŁOTYCH NA ROZWÓJ GMINY WŁODOWICE

Tomasz Urbański | 2019-01-20 12:20

Ok
(Włodowice) 28 grudnia ubiegłego roku radni Włodowic przyjęli budżet na 2019 rok. Dochody będą się kształtowały na poziomie ponad 32 milionów 739 tysięcy złotych, z czego dochody bieżące na poziomie ponad 21 milionów zł, a dochody majątkowe na poziomie ponad 11 milionów 573 tysięcy zł. Wydatki ogółem to kwota ponad 37 milionów 443 tysięcy zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę ponad 19 milionów, a wydatki majątkowe kwotę ponad 18 milionów 333 tysięcy zł. Deficyt to ponad 4 miliony 704 tysiące złotych. Ostatecznie uchwała budżetowa przeszła przy 8 głosach „za” i przy 6 głosach „wstrzymujących”.

MICHAŁ WIŚNIEWSKI Z WIZYTĄ W GÓRZE WŁODOWSKIEJ

Tomasz Urbański | 2019-01-15 12:20

Ok1
(Góra Włodowska, gm. Włodowice) 18 grudnia do dzieciaków z Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej przyjechał wspaniały mikołaj z czerwonymi włosami. Michała Wiśniewskiego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać.

NIE ZAWIEDLI DZIECI!

Tomasz Urbański | 2019-01-09 12:20

Ok1
(Góra Włodowska, gm. Włodowice) 8 grudnia do Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej przybyli wspaniali Mikołaje, czyli niezawodni druhowie z OSP Przybynów. Strażacy wręczyli dzieciakom ogromny prezent.

PRZEMYSŁAW SZYMOCHA WICEPRZEWODNICZĄCYM RADY WE WŁODOWICACH

Tomasz Urbański | 2019-01-05 12:20

Sesja w%c5%82odowice
(Włodowice) 3 grudnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy we Włodowicach. Wiceprzewodniczącym rady wybrany został Przemysław Szymocha. Ustalono również składy osobowe poszczególnych komisji (komisja rewizyjna, komisja finansów, gospodarki i mienia, komisja spraw społecznych, komisja skarg, wniosków i petycji). Radni pochylili się także nad uchwałą w sprawie wysokości wynagrodzenia dla wójta Adama Szmukiera.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI WE WŁODOWICACH

Tomasz Urbański | 2019-01-04 12:20

Missing
(Włodowice) Na sesji 11 grudnia radni Włodowic podjęli uchwałę dotyczącą zmian stawek opłat „śmieciowych”. Teraz przykładowo miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w zależności od liczby mieszkańców) zamieszkujących nieruchomość w zabudowie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będzie wynosiła 14,40 zł od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy gospodarstwo zamieszkuje jedna osoba. Oczywiście stawka taka dotyczy sytuacji, gdy śmieci są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dla porównania w uchwale z 2014 roku opłata ta wynosiła 9,60 zł.

SZTANDAROWA INWESTYCJA WE WŁODOWICACH!

Tomasz Urbański | 2018-12-14 12:20

2
(Włodowice) Rynek we Włodowicach już niedługo zmieni się nie do poznania. Sztandarowa inwestycja była długo oczekiwana przez mieszkańców. Po długich i żmudnych przygotowaniach prace ruszyły pełną parą, a teren został ogrodzony. Inwestycja wiąże się nie tylko z zerwaniem starej nawierzchni i położeniem nowej kostki brukowej, czy ustawieniem kilku ławek. Jak zaznaczają urzędnicy to cały szereg operacji na pierwszy rzut oka w ogóle niedostrzegalnych, jak chociażby przebudowa niektórych przyłączy wodociągowych, czy zmodernizowane instalacji telekomunikacyjnej.

STANISŁAW IBEK: DZIĘKUJĘ ZA ZAUFANIE JAKIM MNIE OBDARZYLIŚCIE

Tomasz Urbański | 2018-12-04 12:20

Ok2
(Włodowice) – Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – to fragment zobowiązania złożonego przez Adama Szmukiera, wójta Włodowic wobec radnych tej gminy. W czasie uroczystej sesji 20 listopada jednym z ważniejszych punktów był wybór przewodniczącego rady, a został nim Stanisław Ibek.

W DRUGIEJ TURZE WYBORÓW KOGO WYBIORĄ WE WŁODOWICACH?

Tomasz Urbański | 2018-11-07 12:20

Adam szmukier
We Włodowicach dotychczasowy wójt Adam Szmukier powalczy z Dorotą Wnuk, która ostatnio pełniła funkcję nietatowego członka zarządu powiatu. Jeżeli chodzi o tę gminę A. Szmukier w pierwszej turze uzyskał 1186 głosów, a D. Wnuk 832 głosy.

NIEOŚWIETLONY ROWERZYSTA WYJECHAŁ PROSTO POD NADJEŻDŻAJĄCY SAMOCHÓD

Tomasz Urbański | 2018-10-18 12:20

Cho%c4%87 kierowca toyoty pr%c3%b3bowa%c5%82 zareagowa%c4%87 w ostatniej chwili  nie uda%c5%82o si%c4%99 unikn%c4%85%c4%87 zderzenia
(Włodowice) W piątkowy wieczór, 28 września we Włodowicach doszło do potrącenia 68-letniego rowerzysty. Ubrany na ciemno mężczyzna, wyjechał z drogi podporządkowanej pod nadjeżdżającą Toyotę. Choć kierowca osobówki zareagował w ostatniej chwili, nie udało się uniknąć zderzenia. Poszkodowany został zabrany do szpitala. Jak informują policjanci, życiu potrąconego rowerzysty nie zagraża niebezpieczeństwo.

NOWE VOLVO JUŻ SŁUŻY STRAŻAKOM ZE ZDOWA

Tomasz Urbański | 2018-10-13 12:20

Druhowie ju%c5%bc mog%c4%85 korzysta%c4%87 z nowego samochodu bojowego
(Zdów, gm. Włodowice) We wrześniu druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdowie otrzymali nowy samochód bojowy, który już może im służyć w akcjach ratunkowych. Uroczystość poświęcenia i przekazania strażakom pojazdu zorganizowano w niedzielę 23 września i połączono ją ze ślubowaniem dzieci, które zasiliły szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.