Kurierzawiercianski.pl

(Poręba) Na teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Porębie wszedł likwidator. Został nim Krzysztof Grochalski. Wielokrotnie w swoich tekstach poruszaliśmy temat dramatycznej sytuacji MPGKiM. Tymczasem kwota zadłużenia przedsiębiorstwa względem wspólnot mieszkaniowych to ok. 500.000 zł! Jak tłumaczą władze miasta, wedle treści raportów nadzorcy sądowego z połowy ubiegłego roku, spółka nie miała praktycznie jakichkolwiek szans na wykonanie układu z wierzycielami. Możliwe, że przez wiele lat MPGKiM, jako zarządca wspólnot mieszkaniowych nie prowadził dla nich oddzielnych kont bankowych (kont należących do poszczególnych wspólnot). Problem pojawił się wraz z zajęciem środków przez komornika. Od tego miesiąca firma A2M Nieruchomości z Myszkowa przejmuje zarządzanie aż ośmioma wspólnotami mieszkaniowymi z terenu Poręby. Właściciele mieszkań, których sprawa dotyczy mogą jednak spać spokojnie. Podwyżek czynszu nie będzie. Na zebraniach wspólnot podjęte zostały uchwały o pozostawieniu stawek na dotychczasowym poziomie.

Reklama