Kurierzawiercianski.pl

(Ogrodzieniec – Pilica) Od 3 do 24 kwietnia trwały konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic 13 działek rolnych leżących na terenie gminy Ogrodzieniec w obrębie wsi Giebło i włączenia ich do gminy Pilica. Natomiast mieszkańcy Ogrodzieńca swoje zdanie na ten temat w drodze konsultacji mogą wyrazić do 20 lipca. Zmiana o której mowa, ma poniekąd stanowić rekompensatę terenów dla gminy Pilica w związku z głośnym sporem gruntowym dotyczącym ul. Młodzieży w Gulzowie w gminie Ogrodzieniec, którym na wniosek mieszkańców wspomnianej ulicy zajmuje się obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.