Kurierzawiercianski.pl

(Zawiercie) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Zakładu Komunikacji Miejskiej i Pracowników Samorządowych w Zawierciu zwróciła się do prezydenta Witolda Grima o przedstawienie radnym uchwały, która dotyczyłaby darmowych przejazdów między innymi dla rodzin pracowników przewoźnika. Pytania w tej sprawie wysłaliśmy zarówno do rzecznika prasowego magistratu, jak i do przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kaziroda (na oficjalny adres Rady Miejskiej). Do składu tego numeru odpowiedź otrzymaliśmy jedynie od władz ZKM-u. Przypomnijmy w zakładzie trwa obecnie spór zbiorowy, który nie został zażegnany. Niedawno zawarte za to zostało porozumienie płacowe.