Kurierzawiercianski.pl

REKLAMA
(Zawiercie) Temat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu nie schodzi z łam naszej gazety i… sal sądowych od kilku lat. Gorąco było w roku 2016, gdy kolejnych pracowników ówczesna dyrektorka poradni Bożena Gwizdek zwalniała z pracy dyscyplinarnie, pojawiały się zarzuty psychicznego znęcania się nad pracownikami. Kolejne osoby z poradni, które same powinny np. pomagać młodzieży z problemami, leczyły się psychiatrycznie. Gdy w roku 2016 w komentarzu nazwaliśmy poradnię „domem wariatów” związany z PiS-em Gabriel Dors zaatakował Kurier Zawierciański na swoim blogu, publikując długi anonim na nasz temat. Dziś Dors jest Starostą Powiatu Zawierciańskiego. A odwołana 15. czerwca 2016 uchwałą Rady Powiatu Zawierciańskiego Bożena Gwizdek od czasu, gdy rok temu Dors został ponownie starostą, 31.01.2019 została ponownie powołana na stanowisko dyrektorki PPP. Stare konflikty w poradni, które nieco przycichły, wróciły ze zdwojoną siłą. 30 X przed Sądem Rejonowym w Zawierciu Wydział Pracy odbyła się rozprawa w procesie o mobbing, który wytoczyła Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej była jej pracownica Anna S-A.
REKLAMA